Početna Kultura Lozinka: Umetnost i kriza u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine

Lozinka: Umetnost i kriza u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine

IMG_9585

Upravo, je to naziv („Password“) kompozicionog dela dvojca KairUs colllective koji sačinjavaju Linda Kronman i Andreas Cingerle, koji bi se mogao uzeti za lajt motiv grupne izložbe „Contemporaneity and crisis“( „Savremenost i kriza“), koja je otvorena o petku večeri u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (MSUV) ,pod pokroviteljstvom Austrijskog kulturnog foruma, u okviru programa „Godina kulture 2015, Austrija- Srbija“.

Kustosi i selektori radova izložbe „Savremenost i kriza“, Ditmar Unterkofler i Branislav Mihajlović su, promišljajući aktuelne umetničke pozicije u okviru ovog projekta-izložbe, za fokus uzeli kritička razmišljanja odabranih umetnika o izazovima stvaranja u doba svenarastajuće i nikada okončane svetske, ali i mikrokrize u stvaralačkom i egzistencijalnom smislu, današnjice.

IMG_9659

IMG_9600

IMG_9633

Kako u programskoj knjižici ekspicira Branislav Mihajlović,“svest o tome da živimo u vremenu preloma jeste osnovno osećanje sadašnjice, koja u posebnoj meri pogađa umetnost i umetnike. Svesna ili ne umetnost se ili protivi ili je u saglasju sa takvim stanjem, i kao takva ona je pre svega, proizvod svog vremena i istovremeni komentar na njega. Nestabilni uslovi života samih umetnika, eklatantna ekonomska asimetrija izmeđ malog broja umetnika sa pozicija „zvezde“ i velikog broja kultur poslenika koji moraju da se dokazuju u okviru sve intenzivnijeg procesa fleksibilizacije i borbe sa konkurencijom oko sve manjih javnih sredstava podrške u posebnoj meri pogađaju umetnost današnjice.“

Upravo na ovu , reklo bi se večnu ( a sa stanovišta istorije svega trodecenijsku) temu – krize (koja se u bivšim socijalističkim zemljama sada već posve ironijski naziva i „procesom transformacije“, koji je u međuvremenu, postao normalno stanje dočim je poboljšanje opštih uslova života koje je „proces transformacije“ obećavao postala prazna floskula), pokušali su da lucidnim, autoironijskim, globlalizacijsko-korporativnim, ali i posve intimnim odgovorima putem instalacija, kompozicija, crteža, slika odgovore austrijski i srpski umetnici: Ivan
Šuletić (sa svojim „Cityscape“-om u vidu nizova zgrada „sandučara-golubarnika“ u kojima žive ljudi po inim gradovima sveta); Goran Micevski (sa instalacijom „Play dead“, kojoj i nije potrebno dodatnoga objašnjenja u vremenu koje živimo); Hannesa Zabedina (čija instalacija „Dependance“ predstavlja skup kompjuterskih, telefonskih kablova stavljenih u putnički kofer, što predstavlja simboličku nam zavisnost od gagets-a, produkata it industrije i ostalih „čuda dananjice“), te radove Oliviera Holzela, Saše Tkačenka, Dušana Rajića, Maje Đorđević, te grupa IEFS i narečenog, KairUs-a.

IMG_9595

– Selekcija radova na ovoj izložbi ima za cilj podsticaj diskursa o uslovima savremene umetnosti u različitim kontekstima, a samim tim i kritička razmišljanja o izazovima stvaranja u doba umetničke krize koja dolaze kao glas umetnika – veli jedan od autora postavke, Mihajlović.

Višeznačja u razmišljanju i pristupima umetničkih praksi u Austriji i u nas, a međ pominjanim umetnicima zastupljenim u okviru „Savremenosti i krize“, možete pogledati do druge polovine februara u MSUV.

IMG_9628

IMG_9607

IMG_9655

IMG_9618

Autor: Teodora Ž. Janković
Foto: Marko Ercegović