Početna Kultura Muzika u životu Srba u 19. veku

Muzika u životu Srba u 19. veku

0

U Svečanoj Sali Matice srpske u sredu 17. maja u 19 časova održaće se predavanje pod nazivom “Muzika u životu Srba u 19. veku”.

U ovom predavanju biće reči o muzičkom životu i opštem statusu muzike među Srbima u 19. veku, na osnovu svedočanstava zabeleženih u memoarskim izvorima.

Istražena građa – memoari, dnevnici, autobiografije i putopisi iz pera uglednih srpskih kulturnih poslenika, književnika, državnika, političara – pokazuje da je muzika bila izuzetno važan segment života svih slojeva srpskog društva, koje je u 19. veku živelo na različitim teritorijama i u različitim kulturno-političkim okvirima: u Habzburškoj monarhiji, Kneževini i Kraljevini Srbiji, kao i u srpskim enklavama u drugim nacionalnim sredinama.

Kroz nekoliko osnovnih tematskih krugova (osvetljavanje portreta muzičkih stvaralaca, izvođača i publike, predstavljanje rada značajnih kulturnih i muzičkih institucija, opise različitih oblika i povoda za muziciranje, odlika tradicija vokalne i instrumentalne muzičke prakse iz različitih regija), biće predstavljena upečatljiva viđenja o statusu muzike u kontekstu kulture svakodnevnog, javnog i privatnog života.

Posebno, otvorena pitanja o statusu muzike kao polja inspiracije za književno stvaralaštvo biće komentarisana i u kontekstima mogućnosti i izazova interdisciplinarnih proučavanja veza između muzike i književnosti datog perioda.

Izvor: RTV
Foto: Ilustracija/Pixabay