Početna Kultura Najveća biblioteka za slepe na Balkanu kuburi sa literaturom

Najveća biblioteka za slepe na Balkanu kuburi sa literaturom

Na novosadskom sajmu knjiga prvi put je predstavljen rad biblioteke za slepe “Dr Milan Budimir”. Tim povodom je pokrenuta tema “Izazovi izdavaštava za osobe sa oštećenjem vida u Republici Srbiji” i evo koji su zaključci.

U okviru Saveza slepih Srbije više od pola veka postoji i radi najveća biblioteka za slepe na Balkanu “Dr Milan Budimir”. Tokom godina postojanja susretali su se sa brojnim preprekama, a i dalje imaju problem sa nedostatkom literature za slepe i slabovide učenike i studente.

“Možemo pričati i o nečemu što je pozitivno, a to je primena zakona o marageškom sporazumu o ratifikaciji marakeškom ugovoru što znači da naša biblioteka odnosno Srbija sada može da vrši razmenu audio knjiga i knjiga na brajevom pismu u dostupnom formatima za slepe i slabovide osobe sa drugim zemljama, sa svim zemljama potpisnicama ovog važnog ugovora.”, kaže Jelena Stojanović, sekretar Saveza slepih Srbije.

Biblioteka za slepe i slabovide poseduje preko 50.000 knjiga na Brajevom pismu, kao i više od 8.000 naslova u audio formatu.

“Jedini izvor zapravo za susretanje sa novim naslovima i novim knjigama za slepe i slabovide jesu biblioteke za slepe i produkcija koje oni ostvaruju.

Naša biblioteka zapravo funkcioniše u sklopu Saveza slepih Srbije, naš katalog se može videti na sajtu Saveza slepih, a knjige mogu da se poruče telefonski, poštom, ili ličnim dolaskom u biblioteku”, ističe bibliotekar Boris Dončić.

U narednom periodu biće postavljena on lajn biblioteka za slepe i slabovide, a od aktivnosti predviđaju se književni susreti sa poznatim piscima i književnicima.

Izvor i foto: RTV