Početna Kultura Otvaranje Atrijuma Biblioteke Matice srpske: Sumrak humanizma kao duh vremena

Otvaranje Atrijuma Biblioteke Matice srpske: Sumrak humanizma kao duh vremena

unnamed (10)

Pun Atrijum Biblioteke Matice srpske (BMS), sa brojnim ličnostima iz akademske zajednice varoši, okupilo je sinoćno uvodno u nizu predavanja, koje je održao istoričar književnosti, teoretičar i predsednik zadužbine Miloša Crnjanskog, dr Milo Lompar.

Povod okupljanju bio je dvojak – sa jedne strane BMS je pokrenula inicijativu za svojevrsno „otvaranje“ svog Atrijuma pod vedrim nebom, za filosofsko-literarno debatovanje u kojem će u budućnosti učestvovati brojni naših savremenici i umne glave i koji će pokušati odgonetati temu „Savremenog čoveka i savremenog sveta“, dočim je jučerašnje okupljanje bilo i u povodu prve tribine tim povodom na kojoj je debatovao i analizirao, te promišljao o inim civilizacijskim postignućima i fenomenima, upravo profesor Lompar.

unnamed (12)

Ističući da će se teze svih govornika i mislilaca koji se budu našli na ovoj svojevrsnoj agori misli i ideja, moći pročitati o koncu i u Zborniku koji će Matica štampati po okončanju tribina, predsednik Matice srpske (MS), dr Dragan Stanić je izrazio zadovoljstvo što će Atrijum u narednim mesecima ,u istinu biti mesto za razmatranje najvažnijih misli o duhu vremena u kom savremen čovek živi.

Pokušavajući da u sublimnoj formi da moguće odgovore na pitanja o savremenom svetu i čoveku, dr Lompar, (čija se knjiga „Duh samoporicanja“ štampa u šestom izdanju!) je napravio distinkciju između pojmova anahronog i nesavremenog, govoreći da anahronost podrazumeva određeno shvatanje sveta u kojem pojedinac ne uviđa svoju neusaglašenost sa vremenom u kojem biva i egzistira (te i u oblicima mišljenja ) dok je nesavremenost – svestan izbor pojedinca i društva da ne pristaju, u ničeanskom ključu, u ime budućih vremena na civilizacijski sumrak u kojem se nalazimo, planetarno, ali i mikro-na nivou država uzev.

unnamed (13)

Izručeni beztemeljnosti i bezsadržajnosti, što određuje naše izbore i situacije u ljudskoj egzistenciji, ukorenjeni u kultu zadovoljstva, svaki korak protiv/savremenosti/vremena u kome živimo, definiše nas kao bića na koja ne treba potrošiti ni reč – obeshrabrujuće, ali istinito je poentirao Lompar, naglašavajući da su u vremenu savremenosti literatura i generalno ,humaniora izgubile na značaju te da živimo u svetlosti kraja Humanizma, kakav smo znali i ulazimo u novu epohu, čiju osećajnost i tokove još uvek ne naziremo i ne razumemo.

Međ brojnom publikom okupljenom u Atrijum BMS prepoznali smo i filologa dr Mata Pižuricu, pesnika Stojana Simića Krpicu, upravnika BMS i pesnika Selimira Radulovića; rektora novosadskog Univerziteta, dr Pejanovića; filosofa, dr Dragana Prolea; kadgodnjeg dekana novosadske Akademije umetnosti i potpredsednika MS, dr Tihomira Ostojića; dr Đorđa Đurića, sekretara MS i istoričara; dr Goranku Raičević i dr Slavka Gordića i brojne druge titulare i istraživače.

unnamed (14)

Autor: Teodora Ž. Janković, nshronika.rs
Foto: B.Lučić