Početna Kultura Pet tačaka razvoja Youth creative polis-a

Pet tačaka razvoja Youth creative polis-a

Na trećoj po redu raspravi u okviru serijala otvorenih dijaloga pod nazivom “Divan” raspravljalo se o različitim modelima finansiranja razvoja i revitalizacije prostora nekadašnje fabrike “Petar Drapšin”.

U razgovoru koji je organizovan na inicijativu Fondacije “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” učestvovali su zakupci poslovnog prostora, građani i stručna javnost.

Na skupu održanom u prostoru Studentskog kulturnog centra “Fabrika” u Kinsekoj četvrti, stavljen je akcenat na pet tačaka razvoja Youth creative polis-a:

1. Planom detaljne regulacije sačuvan je arhitektonski identitet industrijskog nasleđa Kineske četvrti definisanjem izgleda i namene, tačnije, isključivanjem mogućnosti komercijalno-trgovinske, stambene i magacinske namene

2. Postignuta je saglasnost svih relevantnih aktera u kulturi, građana i ostale stručne zainteresovane javnosti da se krene u realizaciju revitalizacije i razvoja ovog prostora

3. Definisan je okvir koji tom prostoru daju kulturno-kreativne industrije, koji uključuje i uslužne delatnosti koje pripadaju kulturnim i kreativnim industrijama kao i svi drugi uslužni zanati koji tu ne pripadaju, a koji će doprinositi kulturnoj i umetničkoj kreativnoj industriji prema definiciji iz Akcionog plana Strategije kulturnog razvoja Grada

4. Preciznije kriterijume i obaveze budućih aktera “Youth creative polis-a” definisaće Komisija za upravljanje prostorom i projektom, koju će činiti po jedan predstavnik nadležnih gradskih uprava i radne grupe za kapitalna ulaganja i infrastrukturu, predstavnik zanatlija koji obavaljaju svoju delatnost u ovoj četvrti, predstavnik aktera kulturno-umetničke produkcije, kao i Fondacije NS 2021 EPK i OPENS-a

5. Predloženo je formiranje Istraživačkog tima za pomoć u radu Komisije sastavljenog od svetski priznatih eksperata u teoriji i praksi, koji će imati edukativnu i savetodavnu ulogu baziranu na kontinuiranim istraživanjima i snimanju stanja na terenu.

Ovi predlozi će u sredu biti predstavljeni na Forumu za kulturu grada Novog Sada, kako bi i stručna javnost mogla da iznese svoje ocene. Nakon toga, na osnovu preporuka i usvojenih zaključaka, gradonačelnik treba da donese konačnu odluku o načinu i dinamici realizacije planiranih aktivnosti.

Kako je saopšteno, osnovni zadatak Fondacije “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” je reintegracija Novog Sada i Srbije u evropski kulturni život kroz dijalog kulture.

Izvor: 021.rs
Foto: EPK 2021