Početna Kultura Predavanje Žan-Lika Mariona povodom objavljivanje knjige “Erotski fenomen”

Predavanje Žan-Lika Mariona povodom objavljivanje knjige “Erotski fenomen”

marion-pozivnica

Akademska knjiga, Filozofski fakultet u Novom Sadu i Francuski institut u Srbiji organizuju predavanje uglednog francuskog filozofa i akademika Žan-Lika Mariona: „Redukcija i epokhé” povodom objavljivanja njegove knjige “Erotski fenomen” na srpskom jeziku.
Predavanje će se održati 5. decembra u 18 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Žan-Lik Marion jedan je od najvećih francuskih filozofa danas. Rođen 1946. godine, član je Francuske akademije i počasni profesor na Univerzitetu Pariz-Sorbona.

Pored Sorbone, Marion takođe predaje na Univerzitetu u Čikagu i rukovodilac je Dominikanske katedre „Dibarl” na Katoličkom univerzitetu u Parizu.

Reč je o najvećem svetskom stručnjaku za Dekarta i novovekovnu filozofiju, čiji je rad duboko uticao kako na savremenu fenomenologiju tako i na teologiju (između ostalog, objavio je knjige Sur l’ontologie grise de Descartes [1975], Dieu sans l’être [1982], Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie [1989], Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation [1997]).

Žan-Lik Marion je sasvim samosvojna figura na savremenoj svetskoj intelektualnoj sceni. Inspirisan hrišćanstvom, te kritičkom recepcijom fenomenologije (pre svih Huserla i Hajdegera), on se na originalan način obračunava s filosofskom metafizikom, pre svih kod Dekarta, pokazujući pritom nedovoljnost i njenih savremenih kritika, te neophodnost njenog radikalizovanja, čime bi se nadišao sam horizont pojma bića, koji je za njega, na Levinosovom tragu, izuzetno sporan.

Međutim, iako višestruko vezan za tradiciju, Marion sebe razumeva kao postmodernog mislioca, što pre ukazuje na njegov upadljiv otklon od modernosti i čitave vodeće linije filosofsko-teološke tradicije, nego na pripadnost onome što se obično podrazumeva pod „postmodernom”, s kojom je često ulazio u kritički dijalog. Marion nije samo kritičar tradicije nego i neko ko ozbiljno i samosvojno promišlja različite fenomene ljudskosti i savremenog sveta.

Predavanje i seminar su besplatni i otvoreni za sve. Biće obezbeđen simultani prevod na srpski.

Autor i foto: RTV