Početna Kultura Radionica: Grad protiv buke, a u službi remiksa

Radionica: Grad protiv buke, a u službi remiksa

Radionica “Grad protiv buke, a u službi remiksa” je namenjena ljubiteljima engleskog jezika, a održaće se 30. marta, u 18.00 časova. Moderatorka radionice je dr Nikolina Nedeljkov, profesorka engleskog jezika i književnosti koja je proteklih 10 godina radila na the City University of New York. Bavi se remiksom kao osnovom za pripovedanje i kreativno-kritičko mapiranje kulture.

Prijava za radionicu se vrši putem sledećeg LINKA.

Radionica pruža mogućnost da se kroz igru i eksperimentisanje obrađuju kreativni i kritički radovi koji govore u duhu punk rock stava. Osvrt na momenat rađanja tog fenomena i stvaranje energije koja je deo transatlanske komunikacije među izvesnim potkulturama u kontrakulturama potcrtava glas bunta u svetlu potencijala ljudske komunikacije. U kontekstu pitanja o tome kako zdravi i konstruktivni aspekti koji su ponikli u gradovima iz prošlosti istrajavaju uprkos dominirajućoj “bučnoj” kulturi, vezbe čitanja-pisanja inspirisane delima Džefa Nuna, Lijama Janga, Marka Amerike, su manifestacija koncepta kritičkog odmaka i demonstriraju aktivan proces kritičkog mišljenja. Primenjujući pristup zasnovan na idejnom i praktičnom aspektu remiksa (the remix), gde se ukrštaju vremenske ose i susreču evokacija prošlosti, promišljanje budućnosti i iskustvo sadašnjosti, čitanje -pisanje u okviru radionice karakterišu elementi igre sa jasnom i konzistentnom strukturalnom osnovom. Razmatranje tema kao što su tehnologija i osnov delova i celine omogućava razumevanje razlike između individualizma i individualnosti, između uniformnosti i jedinstva.

Autor: NsHronika