Početna Kultura Raspisan konkurs za finansiranje projekata u kulturi

Raspisan konkurs za finansiranje projekata u kulturi

Konkurs za finansiranje manifestacija, projekata i programa u oblasti kulture za 2021. godinu lokalna samouprava u Sremskim Karlovcima raspisala je u četvrtak 28. januara, a rok za prijavu je 27. februar.

U opštinskom budžetu za tu namenu predviđeno je 3.390.000 dinara.

Prijave na konkurs se podnose neposredno na pisarnici Opštinske uprave ili poštom, na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Odeljenje za društvene delatnosti, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa: Prijava na konkurs za finasiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja manifestacija, projekata i programa od interesa za Opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2021. godinu.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa opštinske internet stranice sremskikarlovci.rs ili u Odeljenju za društvene delatnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije, institucije i udruženja koji se po članu 21 Zakona o kulturi i u skladu sa članom 73 istog zakona tretiraju kao subjekti u kulturi. Program ili projekat kojim konkurišu mora biti isključivo iz oblasti kulture i umetnosti.

Konkursna dokumentacija mora da sadrži naziv projekta, osnovne podatke o učesniku, odnosno realizatoru projekta, opis i budžetKonkurs za finansiranje manifestacija, projekata i programa u oblasti kulture projekta, realan i održiv finansijski plan i neophodnu dokumentaciju.

Kriterijumi za donošenje odluke su cilj manifestacije ili programa, njihov značaj, budžet, broj učesnika, kontinuitet manifestacije, ostvarene nagrade i priznanja projekta, autorsko delo i uticaj projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Pixabay