Početna Kultura U CK13 danas promocija knjige “Bilans stanja”

U CK13 danas promocija knjige “Bilans stanja”

0

bilans-stanja-knjig

U Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu danas u 19 časova biće predstavljena knjiga “Bilans stanja – doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji” Centra za politike emancipacije iz Beograda.
O knjizi će govoriti Jelena Veljić, jedna od autorki, Ivan Radenković, jedan od autora i Vladimir Simović, urednik knjige.

Razgovor će voditi Andraš Juhas.

Cilj radova koji čine publikaciju “Bilans stanja – doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji” jeste da ukažu na sve razorne posledice koje je restauracija kapitalizma imala po naše društvo. Analizirajući proces privatizacije, sferu agrara, javna preduzeća, položaj žena, promene u modelu finansiranja visokog obrazovanja i promene u sistemu penzionog i invalidskog osiguranja, želeli smo da ukažemo na probleme koji se nalaze u samom centru logike funkcionisanja jednog perifernog kapitalističkog društva kakvo je Srbija, navodi se u pozivu.

Kako je Antonio Gramši jednom rekao, potrebno je okrenuti se odlučno ka stvarima kakve postoje danas. Stjuart Hol je dodao “ne onakvim kakve misliš da su bile pre deset godina, ne onakvim kakve su opisane u svetim tekstovima, već onakvim kakve jesu: ka protivrečnom kamenitom tlu postojeće konjukture”.

U tom smislu, postoji ogromna potreba za razumevanjem klasnih modaliteta savremenog društva kako bi se u svetlu strukturnih promena kapitalističke restrukturacije otvorio prostor za socijalističku intervenciju u cilju potpuno nove regulacije društvenih odnosa.

Tekstove u ovoj knjizi treba čitati kao prilog kritičkoj analizi kapitalističke sadašnjosti na osnovu kojih je u drugom koraku potrebno graditi konkretne predloge za korenitu promenu društva u kojem živimo. Bez praktičnog političkog organizovanja, na temelju sveobuhvatnog programa koji nudi osnovu radikalne transformacije, ne možemo očekivati materijalizaciju interesa obespravljenih, interesa koje je moguće ostvariti samo u društvu koje se vodi principom maksimizacije zadovoljenja potreba ljudi a ne profita.

Istraživanje je sprovedeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Knjiga “Bilan stanja” može se preuzeti ovde.

Autor i foto: RTV