Početna Kultura U „Pasjem gradu“ žive i „Balerine“

U „Pasjem gradu“ žive i „Balerine“

Balerine1

Treći dan Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra (Infant) u selekcionom delu, obeležen je dvema predstavama rađenim u koprodukcijama sa novosadskim Studentskim kulturnim centrom (SKC) – „Dogvil“ u režiji Kokana Mladenovića sa beogradskim Mikserom i „Balerinama“, rediteljke, Milene Bogavac, rađenim u produkciji Foruma za novi ples Srpskog narodnog pozorišta.

Dogvil1

Srpsko viđenje početka čuvene apokaliptične trilogije Larsa fon Trira „Dogvil“ koji je infantskoj publici i zainteresovanima, ponudio reditelj Kokan Mladenović jeste svojevrsan pokušaj transponovanja i kritičkog poređenja „silovanja i zlostavljanja biblijske Milosti“ i srpske svakodnevice koju živimo i u kojoj je svaka različitost, svaka slabost, samo nova „vabilica“ za iskazivanje zverstava, manijakalnih činova iživljavanja, ispoljavanja agresije i sličnih socio – patoloških ponašanja, uzrokovanih dugodecenijskom izolacijom“, ratovima koje nismo vodili“, bedom i kriminalom kojima su praćeni, sankcijama i sličnom. Idilični američki gradić se vremenom dramske radnje pretvara u „Pasji grad“ koji svojim nedostatkom empatije, neetičnošću, bezosećajnošću i bezobzirnošću pretvara svoje stanovnike/a nas/ u zverad.

Dogvil3

Dokumentaristička predstava o životima i radu umetničkih igračica u Srbiji danas, kako glasi podnaslov predstave Milene Bogavac, „Balerine“ pripada korpusu postavki koje neguju fizički teatar i originalni, izvedbeni tekst sa ciljem da demistifikuju i objasne jednu umetničku vokaciju koja se susreće sa brojnim izazovima u svim aspektima životnih ispoljavanja. Ova predstava je bez iluzija, fikcije i glume, budući da balerine u istinu „igraju sebe“ govoreći svoje stavove o umetnosti, politici, rodu, društvu i stereotipima sa kojima se susreću u svojoj profesiji.
U nastavku Infant-a, danas će se u okviru programa naći predstave „Mrtvac dolazi po dragu“, Prešernovog gledališča iz Kranja i „Nije to crvena, to je krv“ trupe „Teorija koja hoda“ iz Beograda.

Balerine_BLU-020

Balerine2

Autor: Teodora Ž. Janković
Foto: B.Lučić