Početna Kultura Vladimira Dorčova-Valtnerova: Čuveni slovački arhitekta pohađao nemačku školu u Magliću!

Vladimira Dorčova-Valtnerova: Čuveni slovački arhitekta pohađao nemačku školu u Magliću!

Jedna od učesnica panela na promociji knjige “Izgubljeni u ravnici ” Vladislava Dorčova-Valtnerova, koja je inače gl.urednica slovačkog časopisa “Hlas Ludu”, zainteresovala se za život – “Podunavskih Švaba” i u svojim istraživanjima došla do saznanja da je u vreme kada su Nemci živeli u Magliću – nemačku školu pohađao slovak Mihail Harmic poznati slovački arhitekta.

Autor: Aurora Koprivica