Početna Kultura Vođenje kroz izložbu grupe “Happy Trash Production”

Vođenje kroz izložbu grupe “Happy Trash Production”

Vođenje kroz izložbu grupe “Happy Trash Production“pod nazivom Zašto umetnici nemaju navijače?“ – osvrt na stalnu postavku Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića odžaće se u ponedeljak, 15. oktobra, u 18.30 časova.

Izložba „Zašto umetnici nemaju navijače?“ umetničke grupe “Happy Trash Production” u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića predstavlja specifično sagledavanje zbirke i njenog darodavca, kolekcionara Rajka Mamuzića.

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića je osnovana pre skoro pola veka, a Osnovni fond zbirke su činila dela 35 umetnika prve generacije koja je odškolovana na Akademiji likovne umetnosti u Beogradu nakon Drugog svetskog rata.

Umetnici koji su zastupljeni u kolekciji su pripadali umetničkim grupama: Zadarska grupa, grupa Jedanaestorica, Decembarska grupa i Beogradska grupa. Dela ovih umetnika mogu se svrstati pod pravce tzv. „socijalističkog estetizma“, (visokog) modernizma i beogradskog enformela. Protokom vremena, kolekcija je od zbirke tadašnje lokalne savremene likovne umetnosti prešla put do zbirke koja pripada istoriji umetnosti.

Izložba „Zašto umetnici nemaju navijače?“ putem istraživanja fonda Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića i njenog muzeološko-arhivskog materijala aktuelizuje pitanja koja se tiču sudbine umetnika i umetničkog dela, kritičkog sagledavanja današnjeg mesta i uloge ustanova kulture u društvu, uloge diskursa moći u umetnosti i odnosa umetnosti i vlasti.

U svom radu, umetnička grupa „Happy Trash Production“ (koju čine Branislav Petrić, Staniša Dautović, Dragan Matić, Željko Piškorić, Vladimir Marko i Duška Karanov) neguju princip in-situ rada, u kontekstu zatečenog mesta/prostora/sistema ideja. Umetničkim reagovanjem na uspostavljeni sistem, kao i njegovim afirmisanjem ili kritikovanjem, grupa ustanovljava demistifikaciju umetnosti i umetnika. Posmatranjem različitih društvenih pojava i njihovim postavljanjem u novi kontekst, umetnički sastav podstiče publiku na traganje za odgovorima na otvorena pitanja.

Umetnička grupa „Happy Trash Production“ postoji od 2004. godine i izlaže u zemlji i inostranstvu. Posetioce će kroz izložbu voditi dr Ana Rakić, viši kustos.

Izložba je otvorena za posetioce do 18. oktobra 2018. godine.

Foto: Promo