Početna Kultura Strateško planiranje: Završena druga faza “Projekta 33”

Strateško planiranje: Završena druga faza “Projekta 33”

0

„Projekat 33 – Jačanje kapaciteta ustanova kulture u Novom Sadu za strateško planiranje“ koji ima za cilj da pruži profesionalnu edukaciju i podršku zaposlenima u ustanovama kulture u Novom Sadu ulazi u treću fazu realizacije. Pokrenut uz podršku Fondacije „Novi Sad 2021“, od strane Gradske uprave za kulturu, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i UNESCO katedrom Univerziteta umetnosti u Beogradu „Projekat 33 – Jačanje kapaciteta ustanova kulture u Novom Sadu za strateško planiranje” doprineće participativnijoj i kolaborativnoj izradi petogodišnjih strateških planova ustanova kulture, ali i kreiranju mehanizama za intenzivnije uključivanje Novosađana u procese koji se odnose na kulturu u gradu.

Tim povodom, programski tim Fondacije „Novi Sad 2021“ intenzivno komunicira sa predstavnicima ustanova kulture, doprinoseći kreiranju strateških planova u cilju zajedničkog, koordinisanog i integrisanog definisanja programa za 2021. godinu.

Na kraju druge faze „Projekta 33“ održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima ustanova koje učestvuju u Projektu na kom su predstavnici Fondacije „Novi Sad 2021“ predstavili programske lukove (tematske celine) kojima će se „Novi Sad 2021“ predstaviti kao Evropska prestonica kulture.

Na ovoj sesiji prisutnima se obratio i član gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić. Ovaj projekat je još jedan pokazatelj zajedničkog delovanja svih gradskih ustanova i svih nivoa vlasti na realizaciji zajedničkog cilja – uspešnog predstavljanja Novog Sada kao Evropske prestonice kulture 2021. godine.

Vuk Radulović, ispred Fondacije „Novi Sad 2021“ ističe zadovoljstvo kada je u pitanju saradnja sa novosadskim ustanovama kulture, UNESCO katedrom, Univerziteta umetnosti u Beogradu.

„Faza analize i pripreme je završena, a, podsetiću, prva faza je bila posvećena edukaciji za izradu strateških planova koju su sprovodili neki od najznačajnijih stručnjaka za evropsku kulturnu politiku. Veoma smo srećni što dosadašnja evaluacija pokazuje da su predstavnici ustanova zadovoljni i optimistični povodom sprovođenja projekta strateškog planiranja. Ukoliko sve bude teklo po planu, Novi Sad će u septembru postati prvi grad u Srbiji u kome sve ustanove imaju svoje petogodišnje planove i vizije razvoja, što, verujemo, i pripada jednoj evropskoj prestonici kulture”, ističe Radulović.

Dr Višnja Kisić i dr Goran Tomka, autori i rukovodioci projekta, UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu slažu se da su zajednički, dugoročni i planski poduhvati kao što je „Projekat 33” izuzetno retki širom sveta, a da je ovo prvi put da se u Srbiji jedan grad sistemski bavi pitanjem jačanja ustanova kulture.

„Mi smo podršci, edukaciji i mentorstvu u oblasti strateškog planiranja pristupili kao prilici da zajedno sa timovima iz svih ustanova kulture jačamo kulturnu scenu i kulturne potrebe građana i posetilaca Novog Sada i Vojvodine. Zato je čitav ovaj proces bio poziv da promišljamo kako da brojne struke u oblasti kulture i ustanove kulture budu složnije, povezanije i da bolje sarađuju, ali i kako ustanove mogu da delaju još aktivnije, angažovanije i otvorenije, odnosno kako se kroz kulturno stvaralaštvo može pristupiti važnim društvenim temama i izazovima. Zato ishod strateškog planiranja neće biti samo strateški planovi koje većina ustanova piše po prvi put, već mnoga nova znanja, veze među ljudima, međusobno poverenje i novi elan“, ističu Kisić i Tomka.

Ovaj projekat je podeljen u tri faze, a to su: edukacija, samostalni rad i rad sa mentorima. Upravo završena druga faza najavljuje početak treće – rad sa mentorima, u kojoj će svaka ustanova dobiti po jednog mentora koji će voditi timove kroz proces rada na izradi plana. Planirano je da ova faza traje 4 meseca, od aprila do avgusta 2019. godine, da bi kao rezultat sve ustanove koje učestvuju u projektu kreirale i usvojile petogodišnje strateške planove.

Prateći Strategiju razvoja kulture grada Novog Sada 2016-2026. „Projekat 33“ omogućiće strateško usmerenje, bolju koordinaciju i saradnju ustanova kulture i intersektorsko povezivanje, ali i kvalitetniju pripremu projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“. Projekat je započeo krajem oktobra 2018.

Foto: Promo