Početna Danas u gradu Forum za društveni aktivizam u Novom Sadu

Forum za društveni aktivizam u Novom Sadu

vizual

U četvrtak 28. januara sa početkom od 12 časova u svečanoj sali hotela “Masters” u Novom Sadu, biće održan Forum za društveni aktivizam. Tema ovog Foruma će biti “Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja”.

Ženska vlada, u saradnji sa agencijom LPT, a pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Beogradu, pokrenuli su projekat za afirmaciju građanske inicijative u okviru kojeg će se organizovati Forumi u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu sa idejom da motivišu što veći broj žena da mobilišu svoju energiju i znanje u poboljšanju položaja žena i kvaliteta življenja u našoj sredini.

U vremenu kada naše društvo prolazi kroz bolne i ozbiljne transformacije, osiromašeno i u ozbiljnoj krizi pravih vrednosti, ideja iza organizovanja ovog foruma jeste da je lična inicijativa, obrazovanih i profesionalno realizovanih žena od ogromnog značaja.

Na prvom Forumu koji će biti organizovan u Novom Sadu, biće pokrenut razgovor o nekoliko važnih pitanja: da li se društvo može osloniti samo na delovanje institucija; da li nas znanje i profesionalni uspeh obavezuju na lično angažovanje; šta, kako i koliko možemo postići ličnim delovanjem; na kojim poljima je potrebno delovati; kako ličnu inicijativu pretvoriti u udruženi napor za postizanje napretka; i da li postoji generacijska razlika u pristupu ovim temama.

Učesnice Foruma u Novom Sadu biće renomirane predstavnice nauke, privrednog i javnog života u Srbiji. Razgovor će biti vođen u okviru dva panela, a moderatorka oba će biti Marija Srdić, direktorka centra za podršku ženama iz Kikinde.

Na prvom panelu će učestvovati: prof. dr Branka Lazić, profesorka na Poljoprivrednom fakultetu u penziji, kreatorka programa “BIOBAŠTA”, dobitnica nagrade Pokrajinske vlade za rad u oblasti ravnopravnosti polova; dr Spomenka Lazić, koordinatorka finansijskih poslova u JP Srbijagas; prof. dr Marijana Pajvančić, profesorka na Pravnom fakultetu i Fakultetu za evropske pravne i političke studije, dobitnica nagrade Vlade Vojvodine za doprinos razvoju i unapređenju ravnopravnosti polova; i Tanja Stojšić, aktivistkinja, NVO “Osmeh” za prava osoba sa invaliditetom, posebno dece i mladih.

Učesnice drugog panela su: Višnja Baćanović, sociološkinja, Fakultet za evropske pravne i političke studije, samostalna istraživačica i konsultantkinja za rodnu ravnopravnost, angažovana na projektu Akademija ženskog liderstva; prof. dr Višnja Đorđić, profesorka na Fakultetu fizičke kulture, Teorija rada: “Teorija i metodika fizičkog vaspitanja”; dr Ana Pajvančić Cizelj, sociološkinja, asistentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, bavi se istraživanjima u oblasti rodne ravnopravnosti, angažovana na projektu Akademija ženskog liderstva; i mr Maja Sedlarević, poslanica u Skupštini AP Vojvodine, predsednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i članica Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine, kao i Saveta za bezbednost AP Vojvodine.

Ovaj projekat ima za cilj da afirmiše pitanja građanskog aktivizma, solidarnosti, ravnopravnosti i zajedničkog delovanja. Ova inicijativa želi da motiviše žene iz različitih oblasti da se društveno angažuju i daju svoj lični doprinos, ne samo poboljšanju položaja žena u društvu, već i stvaranju boljih uslova za međusobnu razmenu i saradnju u rešavanju važnih društvenih problema.

Ženska vlada je nevladina, nepolitička i neprofitabilna organizacija, koja postoji od januara 2007. godine. Nastala je na osnovu ideje članica koje su izabrane kroz akciju “Biramo Žensku vladu”.

Misija Ženske vlade je promovisanje stručnog potencijala žena u Srbiji, dragocenog resursa koji se nedovoljno koristi.
LPT (Let’s Play Together) je agencija za komunikacije osnovana 1996.godine i dobitnik je brojnih prestižnih nagrada u ovoj oblasti. Aktivno učestvuje u društvenom životu i kroz brojne kulturne, edukativne i CSR projekte daje svoj doprinos razvoju društva i povezivanju sa regionom i svetom. Yellow Cab, Fond Deca Deci i Dečja filharmonija, MS Margeting Srbija, RLN Realno su samo neki od mnogobrojnih projekata po kojima je ova agencija prepoznata.

Forum je otvorenog tipa i svi koji su zainteresovani da učestvuju, mogu da se prijave putem mejla office@lpt.rs.

Autor: NSHronika.rs
Foto: Promo