Početna Danas u gradu Novi Sad: Gradnja stanova za izbeglice za šest do osam meseci

Novi Sad: Gradnja stanova za izbeglice za šest do osam meseci

2s-db-stanovi-izgradnji-slika-34885040
Pošto je Skupština grada ove sedmice usvojila regulacioni plan Veternika po kojem je ugao ulica Vojvode Putnika i Radničke previđen za izgradnju 276 stanova za izbegla i prognana lica,sledi raspisivanje javnog poziva za potencijalne korisnike – kaže član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci prof. dr Nikola Ćirović.
Po njegovim rečima, veličina stanova zavisiće od broja članova izbegličkih porodica koje budu ispunjavale uslove i merila za utvrđivanje reda prvenstva.
Izgradnja stanova krenuće tek kada se završi procedura izbora korisnika, što zahteva šest do osam meseci – ističe prof. Ćirović. – Pre toga mora biti objavljen javni poziv, koji će biti otvoren najmanje mesec dana i u kojem će biti navedeni uslovi i kriterijumi ko može da se javi i šta izbegla i prognana lica treba da dostave od dokumentacije.

Odsek za izbegla, prognana i raseljena lica pri Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu od 2012. godine do sada je evidentirao 1.529 izbegličkih porodica kojima treba krov nad glavom. Od toga broja, 795 porodica je iskazalo interes za dodelu stana, 296 su jednočlane i dvočlane porodice, 415 ima tri i četiri člana i 84 porodice pet i više članova.

Dodaje da odgovore na pitanja u vezi sa sprovođenjem Regionalnog stambenog programa Novog Sada zainteresovni mogu dobiti u Odseku za izbegla i prognana lica u Ulici kralja Aleksandra 14, radnim danom od 7.30 do 15.30 i telefonom na brojeve 6621-004 i 423-742.Prof. Ćirović ističe da će izbor porodica određivati posebna komisija za izbor korisnika, sastavljena od predstavnika Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije i Grada Novog Sada, držeći se uslova i merila utvrđenih Zakonom o izbeglicama i Uredbom o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbelica, a taj proces će pratiti i nadgledati predstavnici UNHCR-a i OEBS-a.

– Korisnici tog programa treba da budu kategorije najugroženijih izbeglica u tom statusu ili koje su status izbeglica imale, a u međvremenu uzele državljanstvo Srbije, bez trajnog stambenog rešenja u zemlji porekla ili u Srbiji, i da ispunjavaju kriterijume ugroženosti Visokog komesarijata UN za izbeglice – naglašava prof. Ćirović.

Član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci ističe da je Grad Novi Sad obezbeđivanjem komunalno opremljenog građevinskog zemljišta u Veterniku ispunio obaveze predviđene Memorandumom o saradnji, koji je gradonačelnik Miloš Vučević u avgustu prošle godine potpisao s Komesarijatom za izbeglice i migracije Srbije. Korisnici stanova posle šest meseci korišćenja stana kao zakupci steći će pravo da ga otkupe po uslovima povoljnijim od tržišninih, a u skladu s propisima o stambenom zbrinjavanju izbeglica.– Za izgradnju objekta obezbeđeno je 14 miliona evra kroz donatorska sredstva Fonda Regionalog stambenog projekta preko Banke za razvoj Saveta Evrope. U naredna dva meseca očekuje se potpisivanje ugovora o donaciji između Vlade Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope za taj potprojekat, a i ugovora Grada Novog Sada, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Jedinice za sprovođenje projekta – ističe prof.Ćirović.

Autor: Dnevnik