Početna Danas u gradu Obeležen Svetski dan civilne zaštite u Novom Sadu

Obeležen Svetski dan civilne zaštite u Novom Sadu

Član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković prisustvovao je obeležavanju 1. marta Svetskog dana civilne zaštite u sedištu Južnobačkog upravnog okruga, u organizaciji Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu. Time, između ostalog, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa načelnicima upravnih okruga i gradonačelnicima, želi da utiče na podizanje nivoa svesti o značaju pripremljenosti građana i njihovom poznavanju bezbednosnih i zaštitnih mera u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti.

Obraćajući se prisutnima, član Gradskog veća Vladimir Stojković istakao je da će Grad Novi Sad u okviru svojih mogućnosti nastaviti da pruža podršku onima koji brinu o bezbednosti stanovništva, kao i to da će nastojati da preventivnim delovanjem rizike svede na minimum.

“Uloga lokalne samouprave jeste da pojača finansijsku i logističku podršku Sektoru civilne zaštite, ali i da aktivnom politikom promocije preventivnog delovanja utiče na svest građana. Skupština Grada Novog Sada je 2012. godine, donela Odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada i u skladu sa njom doneto je Rešenje o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene. Za teritoriju Novog Sada predviđena su 72 voda jedinice civilne zaštite opšte namene, sa ukupno 2520 pripadnika. Takođe, važno je napomenuti da Gradske uprave, svaka iz svoje nadležnosti i u skladu sa zakonom i sugestijama Ministarstva unutrašnjih poslova, rade na pripremi izrade nekoliko planova zaštite i spasavanja, tako da ćemo biti jedna od prvih lokalnih samouprava koja je to uradila”, rekao je Vladimir Stojković.

Načelnik Južnobačkog upravnog okruga i komandant Okružnog štaba Milan Novaković naglasio je da se danas ponovo uspostavlja neopravdano zapušten i devastiran sistem civilne zaštite u Srbiji. On je istakao da civilna zaštita mora imati veći značaj u sistemu zaštite i spasavanja građana naše zemlje, kao i to da država mora ulagati mnogo više odgovornosti i sredstava kako bi se formirale dobro obučene specijalizovane jedinice civilne zaštite i jedinice civilne zaštite opšte namene na lokalnom nivou.

Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Sektora za vanredne situacije, Gradskog i Okružnog štaba za vanredne situacije, Crvenog krsta Vojvodine i drugi.

Autor: NsHronika