Početna Danas u gradu Strukovno udruženje policije apeluje na građane povodom protesta

Strukovno udruženje policije apeluje na građane povodom protesta

0

Strukovno udruženje policije apeluje na građane koji iskazuju nezadovoljsto povodom objavljenih rezultata glasanja za predsednika Republike Srbije spontanim okupljanjem na ulicama gradova širom Srbije da poštuju Zakon o javnom redu i miru, da postupaju po preporukama, upozorenjima i naređenjima policije.

“Sloboda okupljanja predstavlja ustavno pravo građana, ali naglašavamo da se odnosi na pravo mirnog okupljanja građana. Zborovi, demonstracije i druga okupljanja građana na otvorenom prostoru prijavljuju se državnom organu, u skladu sa zakonom. Sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije. Dakle, ne treba da se zloupotrebljava pravo okupljanja niti da se zbog nezadovoljstva nekolicine narušava mir i spokojstvo, kao i volja većine jer je upravo to princip demokratije i demokratskog društva.”

Takođe, Strukovno udruženje policije apeluju i na svoje kolege policijske službenike da postupaju u svakoj situaciji profesionalno u skaldu sa Kodeksom policijske Etike, ustaljenom metodologijom rada, policijskom taktikom i metodikom, te u okvirima svojih ovlašćenja, zakona i propisa, poštujući ljudsko dostojanstvo i ličnost čoveka.

Policija je do sada dokazala, bez obzira na sve teškoće i reforme kroz koje prolazi, da je dorasla svakom zadatku i da je profesionalno iznela svaki zadatak koji joj se postavio posebno uzimajući u obzir skorašnju situaciju i angažovanja oko migranata, angažovanja u kopnenoj zoni bezbednosti, obezbeđenja sportskih manifestacija visokih rizika i ostalo.