Početna Priče iz Gradića Marija Snežna

Marija Snežna

0

Rimokatolički kalendar sadrži mnoge praznike i slavlja posvećene Blaženoj devici Mariji. Neki su manje poznati i samo od lokalnog značaja, dok se drugi proslavljaju širom sveta. No, među svima njima jedan se, možda, najviše ističe – Marija Snežna, praznik koji se proslavlja 5. avgusta.

Prema legendi, rimski patricij Ivan i njegova žena, koji nisu imali dece, zamolili su Devicu Mariju da im da znak i ukaže na mesto gde bi mogli da upotrebe svoje veliko bogatstvo. U noći između 4. i 5. avgusta 352. godine počeo je da pada sneg na breg Eskvilin. Patricij i njegova žena protumačili su ovu zapanjujuću pojavu kao božji znak i odlučili da izgrade potpuno novu crkvu na vrhu tog brega u čast Bogorodice.

No, koliko god to neverovatno zvučalo, ovaj meteorološki fenomen se, zapravo, dogodio više puta tokom istorije. On se takođe vezuje za slavnu bitku između habsburške i osmanske vojske koja se desila iste te sudbonosne noći – ali 1364 godine kasnije. Bila je to važna bitka koja se odigrala nedaleko od male crkve na Tekijama kod Petrovaradina.

Daleko nadmoćnije trupe osmanske vojske pod vođstvom velikog vezira i silahtara Damata Ali-paše prekršile su dugogodišnji mirovni sporazum potpisan 1699. pokušavši da osvoje Petrovaradin. Trupe habsburške vojske pod vođstvom Eugena Savojskog, koje su bile malobrojnije, bile su jedina linija odbrane. Eugenovi podvizi su izazivali strahopoštovanje, ali čak ni tako cenjen vojskovođa nije mogao da se odupre napadačima koji su bili trostruko brojniji. Bio je to sukob dva sveta – dve religije i dve vojske čije snage su bile veoma neujednačene. U jutro 5. avgusta započela je žestoka bitka u kojoj je osmanska pešadija imala sve moguće prednosti. Sve je ukazivalo na potpuni poraz habsburških trupa, ali sudbina je imala drugačije planove.

Prema legendi, dok se bitka rasplamsavala počela je snežna mećava. Ta nagla promena temperature omela je osmansku vojsku pošto Turci nisu imali iskustva sa borbama u tako teškim uslovima. To je omogućilo habsburškim trupama da preokrenu stvari u svoju korist i poraze suparnika kog su mnogi smatrali nadmoćnijim. Princ Eugen je taj događaj shvatio kao milosrdnu intervenciju Device Marije, pa je odlučio da pokloni sliku Bogorodice obližnjoj crkvi.

Od tog dana, Marija Snežna se slavi u toj maloj crkvi, koja je ujedno postala i svetilište. Postoji mnogo praznika u rimokatoličkom kalendaru, ali nijedan nije od tolikog značaja za ljude u Petrovaradinu kao ovaj kojim se slavi dan kada je Marija Snežna pomogla hrišćanskoj vojsci da osujeti osmanski napad.

Autor priče: Petar Pifat
Autor ilustracije: Nemanja Malidža