Početna Aktuelno Priče iz Muzeja Vojvodine: Selo Ledinci – Početak fotografskog angažmana dr Radivoja...

Priče iz Muzeja Vojvodine: Selo Ledinci – Početak fotografskog angažmana dr Radivoja Simonovića

0

Svojim obimom i tematskom raznolikošću Zbirka fotografija dr Radivoja Simonovića, u kojoj provlađuju etnografski, antropološki, geografski i botanički motivi, svedoči o prirodnoj i kulturnoj raznolikosti šireg južnoslovenskog prostora. Naučna i umetnička vrednost ove zbirke pobudila je interes brojnih naučnih institucija u čijim fondovima se čuvaju delovi Simonovićeve fotografske zbirke.

U Muzeju Vojvodine čuva se više od 1.400 staklenih negativ – ploča, od kojih će publici biće prikazan jedan deo te bogate fotografske građe, koja beleži veliki broj etnografskih, antropoloških i kulturno-istorijskih motiva snimljenih početkom 20. veka u Bačkoj, Baranji, Slavoniji, Sremu i Banatu.

Fotografije Ledinaca snimljene su 1902. i 1903. godine. Taj period u fotografskoj praksi dr Simonovića predstavlja i početak njegovog sistematskog fotografskog angažmana. Upravo u to vreme je nabavio i profesionalnu fotografsku opremu, koju je nosio tokom svojih planinarskih ekspedicija po Velebitu.

Panoramska fotografija Ledinaca svojim kvalitetom i kopletnom vizurom pružaju celokupan uvid u oblik, položaj i strukturu naselja. Na njoj vidimo tipično planinsko, nepravilno zbijeno selo, koje se pruža dolinom potoka, duboko utopljenog u zelenilo okolnih brda.

Centar sela, sa crkvom posvećenom Prenosu moštiju sv. Nikole i seoskom česmom, formiran je u najširem delu potočne doline.

Autor teksta: Bogdan Šekarić, muzejski savetnik – etnolog
Foto: Arhiva Muzeja Vojvodine