Početna Srpska Atina Avionski snimak Novog Sada sa starim mostovima

Avionski snimak Novog Sada sa starim mostovima

0

Avionski snimak Novog Sada sa starim mostovima

Četvrti novosadski most, imenovan po tada rođenom princu Tomislavu Karađorđeviću, otvoren je 20. maja 1928. godine i on se najbolje može videti na fotografiji snimka iz aviona. Ovu impozantnu građevinu sagradile su dve firme iz Dortmunda i Štetina, kao imitaciju Lančanog mosta u Budimpešti. Kako je ovaj most bio, po regulacionom planu grada, planiran još 1910. godine, njegov projekat je izradio mađarski inženjer Silard Zjelinski. Most je svojom dužinom od 341 metar, s komotnom pešačkom stazom, počivao na dva stuba, koja su radi bezbednijeg rečnog saobraćaja postavljena bliže obali. Ova elegantna građevina, obostrano dekorisana državnim grbovima, noću je bila “bleštavo ovetljena, da ne bi dolazilo do sudara, pogotovo u jutarnjim časovima, kada su seljaci dolazili na zaprežnu pijacu kolima iz Srema”. Nažalost, ovaj monumentalni objekat je, takođe, srušen po izbijanju Drugog svetskog rata.

Most je oštećen 1941. godine prilikom povlačenja jugoslovenske vojske, kao i Most kraljevića Tomislava. Nemci su ga popravili i bio je u funkciji do 1944. kada ga miniraju i most biva potpuno uništen.

Početkom Drugog svetskog rata, 10. aprila 1941. godine, po nalogu Jugoslovenske vojne komande, ovaj most je porušen, da bi ga ubrzo nakon toga Nemci obnovili. Prilikom savezničkih bombardovanja krajem rata nije bio srušen, ali su ga Nemci digli u vazduh prilikom povlačenja 22. oktobra 1944. godine. Danas se jos uvek mogu videti njegovi ostaci: stubovi i tunel. Njegovi neoštećeni delovi su ugrađeni u Most maršala Tita 1946. godine.

Autor i foto: portreti Novog Sada