Početna Crna hronika Istraživanje: Više od četvrtine mladih Novosađana probalo drogu

Istraživanje: Više od četvrtine mladih Novosađana probalo drogu

0

Oko 27 odsto mladih Novosađana od 15 do 30 godina probalo je neku od droga, čak oko 90 procenata je taj kontakt imalo sa marihuanom ali i sa nekom drogom iz grupe stimulansa, kokainom, amfetaminom i ekstazijem, rezultati su istraživanja obavljenog povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.

Po učestalosti konzumiranja droga među mladim ispitanicima u Novom Sadu dominira marihuana, koja je zastupljena u čak 51,4% slučajeva, sto se poklapa i sa rezultatima jednog od prethodnih istraživanja specijalne bolnice “Vita” iz Novog Sada na uzorku mladih 15-18 godina, gde je marihuana, takođe bila dominantna psihoaktivna supstanca.

Međutim, rezultati ovog istraživanja ukazuju na promenu u poziciji učestalosti i zastupljenosti konzumiranja nekih drugih droga.

Tako je primećen trend češće zloupotrebe kokaina, koji se nalazi na drugom mestu, iza marihuane (13,5 procenata uzorka), dok je ranijih godina bio ređe zloupotrebljavan i u odnosu na amfetamin, čija je zastupljenost konzumiranja u ovom uzorku 12,8 odsto, kao i od ekstazija koji zastupljen u ovom uzorku sa procentom učestalosti konzumiranja od 11,8 odsto.

Takođe, podaci govore da čak 60,7 odsto mladih poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko koristi droge i da je njih 52,3 procenta bilo direktno ponuđeno sa nekom drogom što svedoči i o dalje visokom nivou dostupnosti i sam tim i izloženosti mladih drogama, kao jednom od osnovnih generatora širenja zloupotrebe droge kod mladih. Mladi su skloni rizičnim stavovima da je drogu moguće kontrolisano uzimati bez težih i dugoročnijih posledica, da se ona može uzimati kontrolisano i povremeno u “posebnim prilikama” ili da opravdavaju podele droga na “lake” i “teške” u čak 68,8 odsto slučajeva u ovom istraživanju, rekao je Milan Vlaisavljević, direktor Specijalne bolnice “Vita”.

Ispitivanje je sprovedeno početkom juna ove godine, na uzorku od 400 mladih, starosti od 15-30 godina sa teritorije Novog Sada, metodom slučajnog uzorka, a ovo je već sedma godina kako

Specijalna bolnica “Vita” sprovodi istraživanja na teme rizičnih oblika ponašanja mladih sa posebnim akcentom na zloupotrebu droga, alkohola i kockanja.

Cilj je da se podigne svest o štetnosti i posledicama ovakvih oblika ponašanja.

Izvor: Tanjug, RTV
Foto: Pixabay