Početna Gradske teme Grad Novi Sad pokrenuo akciju ozelenjavanja namenjenu stambenim zajednicama

Grad Novi Sad pokrenuo akciju ozelenjavanja namenjenu stambenim zajednicama

0

Grad Novi Sad pokreće akciju „Pretvorimo kvart u park za zeleni Novi Sad“ namenjenu stambenim zajednicama.

Naime, Gradska uprava za zaštitu životne sredine je, u okviru Programa korišćenja sredstva budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, predvidela 10,4 miliona dinara za očuvanje i unapređenje zelenila malih urbanih celina, a u cilju povećanja zelenih površina na teritoriji Grada i podsticanja građana da svoje slobodno vreme posvete aktivnom boravku u zelenom okruženju tokom cele godine.

U okviru ove akcije inicijativu za uređenje zelenila na javnim površinama podnose stambene zajednice preko svojih organa ili profesionalnih upravnika kome su povereni poslovi upravljanja.

Prijave se podnose od 1. do 30. septembra preko e-maila-a: office.zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

Prijava za uređenje zelenila na javnim površinama na teritoriji Grada Novog Sada se može preuzeti na internet stranici Gradske uprave za zaštitu životne sredine – www.environovisad.rs

Gradska uprava za zaštitu životne sredine će u saradnji sa stručnim timom imenovanim u Radnoj grupi za održivi razvoj Grada Novog Sada i Gradsko zelenilo, nakon pregleda i razmatranja prispelih prijava, pregleda stanja prijavljenih površina na predloženim lokacijama i vrste predloženih radova, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, odabrati lokacije na kojima će se sprovesti akcija očuvanja, unapređenja i podizanja zelenila.

Prednost u odabiru lokacija za očuvanje, unapređenje i podizanja zelenila će imati delovi grada koji imaju manje površina pod zelenilom i površine koje su devastirane.

Izvor: novisad.com
Foto: Pixabay