Početna Gradske teme Grad Novi Sad preporučio pojedinim apotekama da rade 24 časa

Grad Novi Sad preporučio pojedinim apotekama da rade 24 časa

Gradski štab za vanredne situacije doneo je preporuku da apoteke na teritoriji Grada Novog Sada koje su radile u toku celog dana da nastave sa obavljanjem delatnosti od 00 do 24 časa.

Preporuka se donosiu cilju omogućavanja izdavanja lekova i medicinskih sredstava građanima. Takođe se preporučuje rad zaposlenih uz poštovanje Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

Zadužuje se Gradska uprava za zdravstvo da prati realizaciju ove preporuke i o tome obaveštava Gradski štab za vanredne situacije.

Izvor: 021
Foto: Unsplash