Početna Gradske teme Grad traži projektante za površinu iznad garaže kod Banovine

Grad traži projektante za površinu iznad garaže kod Banovine

0

Pripremni radovi za gradnju podzemne garaže na prostoru između Skupštine AP Vojvodine i Gimnazije “Isidora Sekulić” počeli su u martu i očekuje se da će otvaranjem te garaže delimično biti rešen problem parkiranja u centru Novog Sada.

Planskom dokumentacijom je predviđeno da površina iznad ukopanog objekta bude ozelenjena i opremljena urbanim mobilijarom, te je Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala tender za pribavljanje tehničke dokumentacije za uređenje prostora na uglu ulica Žarka Zrenjanina, Vladike Platona i Jovana Đorđevića. Procenjeno je da će izrada projekata, nacrta i procena troškova koštati oko 7,1 milion dinara, bez PDV-a (7.083.333,33), a odobrani projektanti će svu dokumentaciji morati da dostave u roku od 140 dana.

Javna garaža kod Banovine trebalo bi da bude završena do 17. septembra 2023. godine, a, u zavisnosti od dinamike gradnje i sinhronizacije radova, uređivanje prostora iznad objekta moglo bi da počne i pre tog roka. Taj podzemni objekat, površine oko 6.300 metara kvadratnih, na dve etaže će imati 167 parkinga, s tim da je za vozila osoba s invaliditetom izdvojeno devet mesta na prvom nivou, dok će osam parkinga biti opremljeno punjačima za električna vozila.

Prilazi garaži planirani su od Banovinskog prolaza i Ulice vladike Platona, iz pravca Žarka Zrenjanina.

Projektnim zadatkom Gradske uprave obuhvaćen je prostor površine 10.500 metara kvadratnih, a odabrani projektanti će, nakon što obave geodetska snimanja terena i analiziraju trenutnu situaciju, uključujući i instalacije, predložiti rešenje za parterno uređenje, u skladu s funkcijom garaže. To, između ostalog podrazumeva poločavanjenje, urbani mobilijar, klupe, kante za otpatke, držače za bicikle, javno osvetljenje i zelenilo.

Budućim projektantima nadležni predlažu da razmotre mogućnost izgradnje česme. U okviru projekta pejzažnog uređenja prostora trebalo bi predvideti i zalivni sistem, a voda za to će, kako je u tenderskoj dokumentaciji navedeno, biti obezbeđena preko bušenog bunara na Bulevaru Mihajla Pupina.

Banovinski kompleks

Banovinski kompleks, izgrađen je u periodu od 1936. do 1939. godine, za upravu Dunavske banovine. Banovinska palata danas je sedište Pokrajinske vlade, dok je Skupština AP Vojvodine u dvoru, koji prvobitno zamišljen kao rezidencija za banove. Kompleks predstavlja kulturno dobro i jedan od najznačajnijih simbola Novog Sada, a građen je u stilu moderne po projektu Dragiše Brašovana.

“Projekat parternog uređenja prostora na uglu ulica Žarka Zrenjanina, Vladike Platona i Jovana Đorđevića i buduću podzemnu garažu neophodno je sagledati kao jedinstvenu celinu, zajedno s okruženjem. Novoplanirano parterno uređenje ne sme da ugrozi konstrukciju garaže (u smislu nosivosti i atmosferskih voda). Na parteru će se naći kolski pristupi iz Banovinskog prolaza i Ulice vladike Platona, kao i pešački prodori u vidu završetaka stepenišnih vertikala”, objašnjeno je u projektnom zadatku.

Ponude na tender Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije podnose se do 17. jun, a za najkasnije 40 dana biće doneta odluka.

Izvor: Dnevnik
Foto: UGZI