Početna Gradske teme Iz gradskog budžeta još 200 miliona za putnu privredu

Iz gradskog budžeta još 200 miliona za putnu privredu

0

Iako je programom održavanja objekata putne privrede prvobitno iz gradske kase namenjeno više od 1,2 milijarde dinara (1.206.000.000), na zasedanju novosadske Skupštine usvojen je predlog da se taj iznos uveća za 200 miliona, te će Grad za održavanje izdvojiti ukupno 1.406.000.000 dinara.

Budući da je deo koji se finansira iz namenskog prihoda od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje smanjen sa 46,5 miliona na 30,98 miliona dinara, pa će, kako bi se nadomestilo to umanjenje za 15,52 miliona, u suštini biti obezbeđeno dodatnih 215,52 miliona.

I dalje je najviše novca predviđeno za održavanje saobraćajnica, s tim da je pređašnji iznos uvećan za 170 miliona dinara, tako da će, umesto oko 683,8 miliona dinara, biti izdvojeno 853,8 miliona. Osim toga, 30 miliona više koštaće i održavanje trotoara, biciklističkih staza i rekreativnih površina, za koje je opredeljeno 50 miliona.

Preostale programske pozicije ostaju iste, pa je za održavanje puteva u zimskim uslovima predviđeno nešto više od 321 milion. Po 55 miliona dinara planirano je za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, odnosno svetlosne i semaforske. Održavanje kolovoza, pešačkih staza i platoa na Petrovaradinskoj tvrđavi koštaće milion i po dinara, dok će za nekategorisane puteve biti izdvojeno šest miliona.

Održavanje objekata putne privrede povereno je JKP „Put”, a Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije će izabrati izvođača za održavanje mostova, koje će koštati osam miliona, putnih prelaza na lokalnim i nekategorisanim putevima (šest i po miliona), horizontalne signalizacije primenom debeloslojne plastike i aplikativnih materijala (11 miliona), te održavanje zaštitnih ograda (pet miliona) i saobraćajne opreme za kontrolu i praćenje saobraćaja (15 miliona). Osim toga, po sedam miliona dinara će biti izdvojeno za održavanje vegetacije i preglednosti na prelazima puteva preko železničkih pruga i održavanje i unapređenje saobraćajne signalizacije. Nadzor nad realizacijom Programa poveren je Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve, preko uprave za inspekcijske poslove – Odsek saobraćajne inspekcije.

Budući da je JKP “Put” povereno održavanje dela objekata putne privrede, te da je rebalansom budžeta za to obezbeđeno dodatnih 200 miliona dinara, te promene uslovile su i izmenu programa poslovanja tog preduzeća.

Ukupni prihodi i rashodi ostaju isti, ali je, kako je objašnjeno, izmenjena njihova struktura. Prihodi od gradnje novih objekata putne privrede smanjeni su za gotovo 166,7 miliona dinara, dok su za taj iznos uvećani prihodi od direktne dodele poslova od osnivača, odnosno Grada, i to na ime tekućeg održavanja.

Kada je reč o rashodima, povećani su troškovi sitnog inventara (za 700 hiljada dinara), usluga održavanja GPS sistema (za 520 hiljada), reklame i propagande (za 800 hiljada), te za stipendije deci preminulih zaposlenih (za 80 hiljada). Za najveći iznos, 3,35 miliona dinara, povećani su troškovi usluga i to za: otpad, standarde i recepture, dok su oni za građevinski materijal umanjeni za 5,65 miliona dinara. Osim toga, 45 miliona dinara u okviru rashoda preusmereno je sa ostalih troškova usluga na angažovanje zaposlenih preko agencija.

JKP “Put” je u prvom kvartalu ove godine u potpunosti otplatio dugoročni kredit, a zaduženost je svedena na nulu. Kada je reč o investicijama, za gotovo 6,27 miliona dinara uvećan je iznos za nabavku opreme, koju preduzeće finansira sopstvenim novcem. Iz plana nabavki izbačena je pozicija UPS (besprekidno napajanje) za semafore u vrednosti od 980 hiljada dinara, dok su uvećani iznosi za nadogradnju asfaltne baze za korišćenje recikliranog asfalta (za 1,8 miliona dinara), kao i baze za doziranje hladnog asfalta (360 hiljada), a dodatnih dva miliona planirano je za kupovinu sanduka za kamione, te još 600 hiljada za nadogradnju “Akorda” i 88 hiljada za novi softver, ali i 2,4 miliona dinara za rekonstrukciju zgrade.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay