Početna Gradske teme Javni poziv za poslodavce i nezaposlene Rome

Javni poziv za poslodavce i nezaposlene Rome

0

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada u partnerstvu sa Centrom za proizvodnju znanja i veština, a uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnju saradnju – GIZ, objavila je poziv za poslodavce i za nezaposlene predstavnike Romske zajednice i povratnike, po Sporazumu o readmisiji, sa teritorije Grada Novog Sada da učestvuju u projektu „Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu”

Mere podrške tog projekta podrazumevaju:

  • Program radnog angažovanja za pružanje usluge Pomoć u kući u okviru kojeg će 15 žena biti podržano kroz realizaciju obukom i sertifikacijom tih za pružanje usluga Pomoć u kući, dok će njih deset biti uključeno u radni angažman kod licenciranih pružalaca usluga Pomoć u kući u Novom Sadu. Radni angažman će trajati ukupno tri meseca, a kandidatkinje će primiti novčanu nadoknadu.
  • Program radne aktivacije u okviru kojeg će deset Roma, Romkinja i povratnika, koji su korisnici novčane socijalne pomoći, biti radno angažovani tri meseca u javnim institucijama i organizacijama. Kandidati i kandidatkinje će primiti novčanu nadoknadu za period radne aktivacije.
  • Program podrške pri zapošljavanju kod poznatog poslodavca podrazumeva obuke za zanimanja koje će se odvijati u stvarnom radnom okruženju u kojima kompanija preuzima ulogu pružaoca usluga za deset zainteresovanih nezaposlenih Romkinja i Roma i povratnika, kako bi stekli znanja i veštine potrebne za obavljanje poslova na određenom radnom mestu i za njihov lakši ulazak na tržište rada. Program će trajati tri meseca, a polaznici će primiti novčanu nadoknadu.
  • Kroz Program podrške samozapošljavanju za pet zainteresovanih nezaposlenih lica biće podržano u započinjanju sopstvenog biznisa kroz mentorstvo i nabavku osnovne opreme za započinjanje posla.

Više informacija o uslovima i načinu prijavljivanja dostupno je na veb sajtu Centra za porizvodnju znanja i veština, putem sledećih linkova:

  • JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE U ZAPOŠLjAVANjU, na linku OVDE.
  • POZIV ZA KORISNIKE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE U ZAPOŠLjAVANjU I SAMOZAPOŠLjAVANjU na linku OVDE.
  • kao i putem mejla cpzvns@gmail.com ili telefonom na broj 060/56-50-111.

Period realizacije projektnih aktivnosti je do 30. novembra 2022. godine. Projekat je usmeren na smanjenje siromaštva, povećanje zaposlenosti i socijalne uključenosti Roma i povratnika u Novom Sadu. Zbog specifičnosti Novog Sada i dugogodišnjeg iskustva projektnih partnera u planiranju i implementaciji različitih pristupa pri inkluziji i zapošljavanju ove ciljne grupe, projekat će se sastojati od niza prilagođenih aktivnosti koje su dizajnirane za različite podgrupe ciljane populacije.

Očekivani rezultati projekta su povećane mogućnosti sticanja prihoda kroz samozapošljavanje i novo zapošljavanje, kao i unapređen integrisani međusektorski pristup u zajednici zapošljavanju Roma i povratnika.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay