Početna Gradske teme JKP Lisje: Na Gradskom groblju osarijum i lapidarijum

JKP Lisje: Na Gradskom groblju osarijum i lapidarijum

Lisje_grobljeOve godine iz budžeta Grada JKP „Lijse” će dobiti 199 miliona dinara, od kojih 49 miliona može utrošiti za investicije, a 150 miliona za usluge iz delatnosti, održavanje grobalja u gradu i prigradskim mestima.

Iz Programa investicija za ovu godinu, koji je krajem decembra 2015. usvojila Skupština grada, vidi se da će pogrebno preduzeće najviše novca utrošiti za izradu katastra grobnih mesta na grobljima u Kovilju, Kaću i Budisavi – ukupno 15 miliona dinara. To izdvajanje potrebno je jer „Lisje” treba da preuzme sva groblja na području grada Novog Sada koja su bila pod okriljem mesnih zajednica i crkve.

U prvoj fazi radova pogrebno preduzeće planira da izdvoji osam miliona dinara za izgradnju osarijuma i lapidarijuma na prvom grobnom polju na Gradskom gorblju. Ta investicija obrazložena je potrebom da komunalno preduzeće ima mesto da prenese posmrtne ostatke ukoliko godinu po isteku roka počivanja porodica pokojnika ne produži ugovor s „Lisjem”, ako grobno mesto nema obeležje spomen-grobnog mesta, a nadgrobni spomenik odnese u lapidarijum. Izgradnja komunalne infarsturkture i ove godine zauzima posebno mesto u investicijama pa je tako „Lisje” planiralo da na drugom grobnom polju na Gradskom groblju izgradi atmosfersku kanalizaciju i hidrantsku i vodovodnu mrežu, što podrazumeva postavljanje određenog broja česmi. Taj posao predviđen je i na Centralnom groblju u Futogu, gde bi trebalo da se završi izgradnja i fekalne i dvorišne kanalizacije i kolsko-pešačke staze. Na devetom grobnom polju na Gradskom groblju nastaviće se ozelenjavanje, a biće završeno i ozelenjavanje zaštićenog pojasa.

Kao i ranijih godina, i ove će najviše novca „Lisje” potrošiti za održavanje Gradskog groblja – 84,8 miliona dinara, zatim groblja u Futogu – 9,6 miliona, pa Katoličkog – 7,53 miliona. Najmanje novca biće potrošeno za održavanje zaštićenih grobnih mesta na Uspenskom groblju i na Gradskom groblju – nepun milion dinara.

Programom poslovanja za 2016. planiran je novac za donacije – 540.000 dinara, milion dinara za sportske aktivnosti, za reperezentaciju 280.000 dinara, što je na nivou lanjskih troškova. Za reklamu i propagandu predviđeno je 1.970.000 dinara, što je 30.000 dinara manje nego 2015. Nije predviđeno poskupljenje usluga, premda „Lisje“ primenjuje cenovnik od decembra 2011. To komunalno preduzeće planiralo je da ove godine ostvari prihod od 771,6 milion dinara, da rashodi budu 771,2 milion, i tako ostvari neto dobitak od 400.000 dinara. Plan je da se 2016. završi sa šest radnika manje, odnosno da na kraju ove godine u „Lisju” bude zaposleno 286 ljudi.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: 021.rs