Početna Gradske teme Novi Sad dobija parking za kamping odmorište sa video nadzorom i bežičnim...

Novi Sad dobija parking za kamping odmorište sa video nadzorom i bežičnim internetom

0

Novi Sad će dobiti parking za kamping odmorište, između Sunčanog keja i Kineske četvrti, a tender za izgradnju, sa izradom tehničke dokumentacije je u toku.

Reč je o prostoru koji je predviđen za kraće boravke. Najtačnije bi se opisao kao parking za kamper vozila sa neophodnom infrastrukturom i standardnim kamperskim servisom. U njemu posetioci provode minimalno vreme, jer su većinu vremena u obilasku destinacije, piše eKapija.

Gradska kamping odmorišta (kamper stopovi) postavljaju se u neposrednoj blizini gradskih turističkih atrakcija, u blizini starih delova grada, popularnih šetališta, tvrđava i zamkova, kulturoloških atrakcija, bazena ili gradskih plaža.

Obezbeđeni higijensko-tehničkih uslovi

Planirani radovi podrazumevaju: izgradnju parkinga, interne saobraćajnice i planiranih pratećih sadržaja; postavljanje montažno-demontažnih objekata u funkciji obezbeđenja minimalnih higijensko-tehničkih uslova za kampere, priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, spoljno uređenje sa pejzažnom arhitekturom i osvetljenjem kao i ogradom po obodu kompleksa, koji će činiti celovitu prostornu celinu.

Potrebno je planirati kontrolni punkt, iz pravca zapada, koji će omogućiti dolazak vozila, kontrolisan od strane čuvara, uz pomoć rampe sa automatom za naplatu. Pristup kamping odmorištu preko kontrolne rampe za pešake obezbediti i preko nasipa koja se nalazi na zapadnom delu. Tako se omogućava da svi oni koji borave unutar ovog prostora mogu da izađu na Sunčani kej, uz pomoć naplatne kartice koju su dobili na samom ulazu u kamping odmorište.

Predviđena je i pristupna ulica u asfaltu, koja prati liniju parking mesta koji su namenjeni kratkotrajnom zadržavanju – privremeni parking i liniju dugotrajnog zadržavanja. Privremeno parkiranje je namenjeno za kampere koji će u kratkotrajnonom vremenskom periodu boraviti na definisanom “eko behaton rasteru” i obeleženoj zelenoj površini koja će se nalaziti uz svako parking mesto.

Ukupan broj parking mesta, uključujući i privremena, bi iznosio 27.

Pored asfaltirane ulice pristup parkinzima kamping odmorišta na duži period laniranih na južnom delu odmorišta, obezbeđen je preko tucanika ili privremenih parking mesta koja su definisana u zoni asfaltirane ulice, piše eKapija.

Pored obezbeđenih parking mesta, planirati da deo površine zauzima veća zelena površina, na kojoj je moguće obezbediti prostor za kampovanje, a mesto za druženje se nalazi na istočnom delu kod evakuacionog izlaza i time se zonski odvaja od mesta za odmor i mesta za parkiranje. Na zelenoj površini pored potrebnog uređenja postojeće vegetacije, predviđena su slobodna/prazna mesta na travnatoj površini za kampovanje za one koji dolaze biciklom – tzv. “social point”

Kamping odmorište imaće video nadzor i Wi-Fi

Pored kamperskog servisa planirati sanitarni kontejner sa prostorom za druženje. Prostor kompleksa opremiti sa tri betonske česme. U kamping odmorištu biće obezbeđen video nadzor, kao i Wi-Fi.

Prostor je potrebno opremiti funkcionalnim stubićima – priključnim servisnim stubićima struja.

Izvor: ekapija.rs/ekapija.rs
Foto: Pixabay