Početna Gradske teme Novi Sad izdvaja više od 68 miliona za prvu fazu smart sistema...

Novi Sad izdvaja više od 68 miliona za prvu fazu smart sistema za monitoring vazduha

0

Grad Novi Sad izdvaja skoro 68,7 miliona dinara (sa PDV-om) za prvu fazu razvoja smart sistema za monitoring vazduha.

Posao je dobila grupa ponuđača, koja uključuje kompanije “Digitalware”, “Nites” i “Telekom Srbija”.

Ovo je ujedno bila i jedina ponuda na tenderu koji je raspisala Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Kako se navodi u tehničkoj specifikaciji u okviru tenderske dokumentacije, ovo je jedan od koraka u Programu kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada, na osnovu kog se uspostavlja Lokalna mreža mernih mesta za merenje nivoa zagađujućih materija i alergenog polena u vazduhu, određuje broj i raspored mernih mesta, kao i obim, vrsta i učestalost merenja.

Lokalnu mrežu u Novom Sadu čine četiri merna mesta i jedna automatska stanica. Cilj je da se unapredi efikasnost upravljanja kvalitetom vazduha, odnosno da se efikasnije obaveštava javnost o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, pomoću inovacionih tehnologija i naprednih metoda za obradu podataka korišćenjem veštačke inteligencije.

Softversko rešenje treba da koristi postojeću platformu kako bi se svi podaci čuvali u jedinstvenoj bazi. Ovaj sistem mora da zadovolji kriterijume prikaza svih mernih mesta na mapi, prikaza trenutnog kvaliteta vazduha, kao i osnovnih informacija o uređaju za praćenje kvaliteta vazduha na datoj lokaciji.

Takođe, program treba da omogući pregled istorijskih podataka, eksport podataka i kontrolisani pristup trećih lica. Korisnički interfejs mora biti na srpskom jeziku.

Od ponuđača se, između ostalog, zahteva i da omogući unos podataka o praznicima, manifestacijama i drugim događajima u gradu koji mogu uticati na kvalitet vazduha, sa izborom delova grada u kojima se očekuje najveći uticaj, kao i uključivanje ovih informacija u izveštaje i grafikone.

Grad je zahtevao i da se omoguće notifikacije koje će obaveštavati korisnike o specifičnim slučajevima poput izostanka redovnog slanja merenja, ili prekomernog zagađenja.

Aplikacija bi trebalo da prati i životni ciklus mernih uređaja zbog redovnog održavanja.

Aplikacija za prikazivanje rezultata merenja kvaliteta vazduha i upravljanje sistemom, treba da bude kreirana za Android i iOS platformu.

Odabrane firme, u skladu sa svojim ugovornim obavezama, treba da redovno održavaju sistem, instaliraju senzorske uređaje, obezbede servis i rezervne delove (24 meseca) i obezbede zakup prostora na internet serveru.

Naručilac, odnosno Grad, obavezan je da obezbedi lokacije za instalaciju uređaja za kvalitet vazduha.

Inače, razvoj smart sistema za monitoring vazduha jedan je od projekata predloženih na platformi “Tvoj grad”, a ukupna procenjena vrednost objavljena na ovoj platformi je 130 miliona dinara.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay