Početna Gradske teme SPENS 2022. završio sa gubitkom od 84 miliona dinara

SPENS 2022. završio sa gubitkom od 84 miliona dinara

0

Na sednici Saveta za sport i omladinu prihvaćen je i upućen Skupštini Grada na dalje razmatranje Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2022. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2022. Godinu, saopšteno je iz Skupštine grada.

Kako stoji u ovom Izveštaju, Javno preduzeće “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad u 2022. godini ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 591.815.813 dinara, od planiranih 603.500.000 dinara. Ostvareni ukupni rashodi su u iznosu od 675.067.429 dinara, od planiranih 667.400.027 dinara, pa je ovo Preduzeće poslovalo sa gubitkom od 84.098.509 dinara koji je umanjen za iznos od 2.732.163 dinara zbog različitog obračuna poreske i računovodstvene amortizacije.

Iz sredstava budžeta Grada Novog Sada realizovano je 68.305.600 dinara, od čega je iznos od 30.000.000 dinara utrošen za nesmetano funkcionisanje ovog Preduzeća, a iznos od 38.305.600 dinara su kapitalne subvencije utrošene za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode SC “Sajmište” i nabavku sportskog semafora zatvorenog bazena SPENS-a.

Sredstva u iznosu od 20.880.989 dinara koja su planirana i preneta iz budžeta Republike Srbije ovom Preduzeću za 2021. godinu, realizovana su u 2022. godini, dok su neutrošena sredstva u iznosu od 170.010 dinara vraćena u budžet.

U ovom Izveštaju iskazan je gubitak iz ranijih godina u iznosu od 637.663.588 dinara kao i dobitak u visini od 891.353 dinara po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi po osnovu rashodovanja ili manjka osnovnih sredstava.

Iz sopstvenih sredstava realizovano je 7.409.699 dinara, dok je kreditna zaduženost prema pravnim licima na kraju prošle godine iznosila 7.107.847 dinara.

Prošlu godinu ovo Preduzeće je od planiranih 170 zaposlenih, završilo sa 167 i to, 136 zaposlenih na neodređeno vreme, 29 zaposlenih na određeno vreme i dva zaposlena kojima miruju prava i obaveze.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Arhiva