Početna Gradske teme Novi Sad na sudu: Od ujeda pasa i upada u šahtove do...

Novi Sad na sudu: Od ujeda pasa i upada u šahtove do sporova većih od gradskog budžeta

0

Novi Sad svake godine dobija sve više tužbi, a samo po osnovu predmeta koji se vode u vezi sa autobuskom stanicom ATP Vovjodina, Grad ima odštetne zahteve koji prelaze vrednost jednogodišnjeg budžeta.

Pravobranilaštvo u izveštaju o radu za 2020. godinu navodi da je prošlu godinu završilo sa povećanim brojem predmeta u radu, iako je više hiljada sporova okončano tokom godine.

Tako su 31. decembra imali 12.374 aktivna predmeta, od kojih je najveći broj iz ranijih godina. Tokom prošle godine su primili 6.338 novih predmeta, a rešeno je 5.902. Primetan je rast u odnosu na prethodne godine, pa su lane imali 18.276 predmeta, 2019. je bilo 19.026, godinu pre toga 17.545, a 2016. 13.336… Najveći broj slučajeva koje vodi Pravobranilaštvo odnosi se na parnične predmete, odnosno na naknadu štete, utvrđivanje prava svojine, privredne i radne sporove.

U izveštaju se kaže da dinamika rešavanja predmeta zavisi isključivo od rada sudova i drugih organa, a ne od rada pravobranilaštva.

Osim Novog Sada, Pravobranilaštvo u svom radu zastupa i sve osnovne škole, Radosno detinjstvo, Centar za socijalni rad i sve gradske kulturne ustanove. Zanimljivo je da Pravobranilaštvo i dalje u 584 predmeta zastupa Zavod za izgradnju grada i Poslovni prostor, koji su ugašeni pre četiri godine.

Tužbe zbog ujeda i upada u šahtove i slično

U najviše predmeta Grad je tužen zbog ujeda pasa, upadanja u šahtove i slično, a uz Novi Sad često budu tužena i javna preduzeća. U pitanju je više hiljada tužbi koje gradsku kasu na godišnjem nivou mogu da “olakšaju” i za nekoliko desetina miliona dinara.

Pravobranilaštvo je registrovalo 2.003 tužbe zbog ujeda pasa, u sklopu kojih je u 179 predmeta tužena i Zoohigijena. Došlo je do blagog smanjena u odnosu na 2019. kada je po ovom osnovu bilo 2.305 tužbi. Međutim, njihov broj je već godinama unazad visok, što govori i o tome da se problem napuštenih pasa na ulicama nije u celosti rešio.

Kako ove sporove građani vrlo često dobijaju, Grad nastoji da ih reši sklapanjem vansudskih poravnanja, što podrazumeva potpisivanje sporazuma kojim se građanima isplaćuje između 40.000 i 80.000 dinara.

Zbog upada u rupe ima 2.485 tužbi, što je povećanje u odnosu na 2019. kada ih je bilo 2.008. I u ovim predmetima Grad pokušava da reši situaciju vansudskim poravnanjem, a građanima se isplaćuje između 60.000 i 90.000 dinara.

Stotine miliona za tužbe na osnovu neisplaćene naknade za eksproprijaciju

Postoji dosta slučajeva u kojima je Grad tužen zbog eksproprisanog zemljišta, te je Pravobranilaštvo angažovano u 845 predmeta. U ovim tužbama, od kojih su neke podnete i 2021. godine, vrednost sporova dostiže i milion evra.

Pravobranilaštvo navodi da ove tužbe za naknadu štete mogu da se podele u tri grupe i da su ti slučajevi, u proteklom periodu, gradsku kasu koštali više stotina miliona dinara godišnje.

Prvu grupu tužbi čine one koje se odnose na oduzeto zemljište u periodu od 1976. do 1978. u Futogu. Radi se o tome da su Futožani ustupili svoje parcele kako bi se izgradile ulice i saobraćajnice, ali da, uprkos usmenom obećanju, za to nikada nisu dobili nadoknadu.

Tu su i tužbe kojima je kumovala izgradnja ulica u zonama divlje gradnje. Te ulice su formirane samom gradnjom, a ne planom, ali vlasnici traže pune vrednosti za korišćenje parcela koje su sada javne površine.

U trećoj grupi tužbi našli su se predmeti onih građana kojima je onemogućeno da raspolažu svojom imovinom jer su parcele planirane za objekte javne namene, kao što su škole ili groblja.

Pravobranilaštvo navodi da sud u ovim slučajevima uvek usvaja tužbene zahteve.

Slučaj ATP Vojvodina

Sporovi koji se vode zbog ujeda pasa ili upadanja u šaht male su vrednosti u odnosu na postupke pred sudom koji se vode zbog slučaja nikad zaživele autobuske stanice ATP Vojvodina. U četiri tužbe od Novog Sada se traži više od 26,7 milijardi dinara, što je otprilike jednogodišnji gradski budžet.

U pitanju su tužbe za nadoknadu štete, koje je do sada sud odbacio, ali je u jednom slučaju, od pre gotovo deset godina, Novom Sadu naloženo da plati više od 300 miliona dinara.

Kao podnosioci tužbe pojavljuju se ATP Vojvodina i investitor Ilija Dević, koji od grada zahtevaju 26,7 milijardi dinara. Sporovi se već godina povlače po sudovima.

U svakom postupku scenario je sličan – Privredni sud je doneo presudu u korist Grada, koju je potvrdila i apelacija. ATP i Dević, kojima je između ostalog naloženo da plate troškove sudskog postupka, uložili su žalbe i sada se čeka konačna reč Vrhovnog kasacionog suda, te su sporovi i dalje aktuelni.

Grad plaća nacionalizovanu imovinu

Ostali sporovi u kojima je Grad tužen uglavnom su manje vrednosti, a primetno je da se u velikom procentu radi o predmetima iz vremena SFRJ. Tada je dosta imovine nacionalizovano i sada naslednici traže naknadu za zgrade, zemljište i slično.

Tu je tužba Sokolskog društva Vojvodina u vezi sa zgradom Sokolskog doma. Grad je izgubio ovaj spor i potvrdom Apelacionog suda, zgrada je predata Sokolskom društvu na upravljanje. Međutim, Vrhovni kasacioni sud ukinuo je presude i sada se pred Osnovnim sudom čeka nova presuda.

Pred Gradom je tužba Metalca i Lesnine kao umešača, a tiče se dela zemljišta na kojem se nalazi Carinska zona. U sporu vrednom 175 miliona dinara tužitelji traže ništavnost ugovora iz 1989. godine. Tužbe su odbijene 2019. godine i sada se čeka odluka revizije pred Vrhovnim kasacionim sudom.

Zanimljiva je još jedna tužba u kojoj se traži poništenje darovnog ugovora iz 1947. godine, kojim je pokojni D. L. poklonio sindikatu objekte na Trgu slobode 2 (Hotel Vojvodina). Zatim je 1950. godine sindikat isti objekat poklonio gradu. U ovom sporu je Osnovni sud 2014. godine presudio u korist podnosioca tužbe, ali je šest godina kasnije Apelacioni sud poništio presudu, te se i u ovom predmetu čeka reč Vrhovnog kasacionog suda.

Pred sudom ima još predmeta po sličnom osnovu, ali su sume značajno manje.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay