Početna Gradske teme Otvara se regionalna kancelarija Poverenika u Novom Sadu

Otvara se regionalna kancelarija Poverenika u Novom Sadu

0

Prva regionalna kancelarija Poverenika za dostupnost informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti otvara se danas u Novom Sadu, a građani su se u ovoj godini tom državnom organu žalili oko 10.000 puta, najviše kada su u pitanju zdravlje i zaštita životne sredine.

Slavoljupka Pavlović iz kancelarije poverenika kaže da građani van Beograda, izuzev novinara, nisu dovoljno upoznati sa nadležnostima poverenika i njegovim ovlašćenjima, odnosno kako i zašto mogu da mu se obrate.

Podseća da poverenik kao državni organ štiti sva važna ljudska i ustavna prava.

“Nama je cilj da se kroz otvaranje kancelarija van Beograda bolje upoznamo i približimo građanima kako bi oni lakše mogli da ostvaruju svoja prava”, rekla je ona.

Istakla je da se pored današnjeg otvaranja kancelarije u Novom Sadu, u 2023. planira otvaranje regionalnih kancelarija poverenika u Nišu i Kragujevcu.

“Suštinski cilj je približavanje građanima. Lakše ostvarivanje prava. Moći ćemo da imamo inspektore na terenu, da se brže reaguje na probleme i rešavaju stvari, da građanima olakšamo način kako da dobiju informacije, da lakše uručujemo poštu, da više edukujemo ljude u unutrašnjosti”, objasnila je ona.

Podsetila je da je reč o pravima koja pripadaju svakom građaninu, i svako treba da zna kako da ih zaštiti.

Govoreći o podacima za 2022. godinu, ona ističe da broj predmeta i obraćanja povereniku svake godine raste u značajnom broju.

“Samo iz oblasti pristupa informacijama od javnog značaja primili smo ove godine oko 10.000 žalbi građana i predloga za prinudno izvršenje rešenja Poverenika. Dosta je bilo obraćanja u vezi sa zaštitom podataka, što pojedinačnih, što otvaranja redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora. Tako da svakako možemo biti zadovoljni jer se građani sve više obraćaju i imaju poverenje u Poverenika”, rekla je ona.

Građani se kod poverenika po pitanju informacija od javnog značaja najviše zanimaju za informacije koje se tiču trošenja javnog novca, raspolaganja javnim sredstvima, kako organi koji obavljaju svoju nadležnost postupaju u postupcima.

“U poslednje tri do četiri godine, verovatno zbog aktuelne situacije oko kovida, ali i zagađenja i zaštite životne sredine, sve je više žalbi i zahteva za informacijama koje se tiču zaštite javnog zdravlja i ugrožavanja životne sredine”, ističe ona.

Izvor: Tanjug
Foto: NoviSad.rs