Početna Gradske teme Poništene javne nabavke – mala šteta za gradski budžet

Poništene javne nabavke – mala šteta za gradski budžet

0

Oko 675.000 dinara isplaćeno je iz budžeta lokalnih i pokrajinskih preduzeća i organa za četiri i po meseca zbog poništenih javnih nabavki.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki reagovala je po prijavama nekoliko firmi koje su se žalile da su na tenderima u Gradu i u Pokrajini neosnovano diskvalifikovana za poslove, a komisija je većinu žalbi prihvatila i poništavala predmetne nabavke. Takvih slučajeva i nabavki je od kraja maja do sada bilo ukupno pet, a sveukupno se firmama koje su se žalile isplatilo 675.000 dinara.

Na primer, Republička komisija usvojila je žalbu novosadske “Ciklonizacije” na tenderu Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije i poništila deo nabavke za održavanje vegetacije i preglednosti na prelazima puta preko železničke pruge.

U nabavci je ovaj posao dodeljen firmi “Garden protekt”, a ponuda “Ciklonizacije” bila je manjkava i stoga je odbačena. Međutim, kako se dokazalo u celom postupku, i ponuda izabrane firme je takođe bila manjkava u pogledu podnesene dokumentacije, ali ona nije bila diskvalifikovana.

Komisija se složila da je ova primedba novosadskog preduzeća opravdana i da Gradska uprava treba da ponovo oceni sve podnete ponude, te je poništila deo tendera i naredila da se sprovede ponovo i pažljivije. Takođe je naložila Gradu da “Ciklonizaciji” za troškove isplati 120.000 dinara.

U drugom slučaju je Komisija potpuno poništila nabavku novosadske Osnovne škole “Dositej Obradović” za izradu projekta za izgradnju nove škole u Jugovićevu. Žalila se firma “NID Energy Systems”, jedan od ponuđača, kako bi osporila konkursnu dokumentaciju u pogledu dodatnih uslova. Naime, dokumentacijom se zahtevalo da jedan od četiri tražena inženjera ima određene reference potpuno nebitne za posao izgradnje škole, a dokumentacija je i dodatno izmenjena na način dosta sumnjiv firmi koja se žalila.

Firma koja je podnela žalbu ukazala je da je ceo postupak dosta manjkav, sa čim se složila i Komisija, te je poništila celu nabavku i naložila da se sprovede ponovo i mnogo ozbiljnije. Školi je takođe naloženo da isplati “NID Energy Systems” sumu od 142.500 dinara na ime troškova.

Deo javne nabavke koju je Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala za uklanjanje objekata na pojedinim lokalitetima poništena je zbog pogrešne procene dostavljene dokumentacije. Naime, “Bulevar gradnja” žalila se da je nezakonito diskriminisana jer joj je saobraćajna dozvola proglašena nevažećom, iako važi još dve godine. Gradska uprava je poručila Komisiji da nije tačno da je pogrešno protumačena dostavljena dokumentacija i podaci o saobraćajnoj dozvoli jer je na dozvoli bila navedena 2018. godina, ali je Komisija smatrala da je Uprava morala da uzme u obzir izmene pravilnika kojima su dozvole produžene za dve godine.

Gradska uprava je stoga morala da isplati ukupno 142.500 dinara “Bulevar gradnji”.

Zanimljiv slučaj dogodio se u nabavci Gradskog saobraćajnog preduzeća za nabavku i postavljanje barijera za kontrolu pristupa na peronima. Naime, u ovom postupku su se zajednički žalile firme “Secam CCTV Corporation” i “Special digital technologies”, ukazujući da je GSP na tenderu odabrao neprihvatljivu i manjkavu ponudu. Međutim, kako se pokazalo u istrazi Komisije, neprihvatljivu ponudu su dostavile upravo i ove dve pomenute firme, te nije jasno zbog čega traže poništavanje nabavke i odštetu.

Ovo je pregled nekih od nabavki u kojima je reagovala Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Kako je 021 pisao i proteklih meseci, gradska javna preduzeća, uprave, ustanove, kao i ogranci državnih preduzeća isplatili su za godinu dana više od 20.000 evra iliti 2.364.750 dinara zbog spornih i poništenih javnih nabavki.

Izvor: 021
Foto: Pixabay