Početna Gradske teme Produžen rok za podnošenje prijava na javni poziv za rešavanje stambenih potreba...

Produžen rok za podnošenje prijava na javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Grad Novi Sad obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, da je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 30 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa pomoći produžen do 17. februara 2017. godine. Regionalni stambeni program objavljen je 19. decembra 2016. godine na oglasnim tablama Grada Novog Sada i mesnih zajednica, kao i na internet prezentaciji Grada Novog Sada www.novisad.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Dokumentaciju treba dostaviti u pisarnicu Grada Novog Sada ili putem pošte na adresu: Pisarnica Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, 21000 Novi Sad, sa napomenom “Za Javni poziv – RSP, Potprojekat 5 – seoske kuće, za Odsek za izbegla, prognana i raseljena lica”.

Regionalni stambeni program u Republici Srbiji odnosi se na izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

Autor: NsHronika