Početna Gradske teme Produžen rok za podnošenje prijava na javni poziv za rešavanje stambenih potreba...

Produžen rok za podnošenje prijava na javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica

0

Grad Novi Sad obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, da je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 30 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa pomoći produžen do 17. februara 2017. godine. Regionalni stambeni program objavljen je 19. decembra 2016. godine na oglasnim tablama Grada Novog Sada i mesnih zajednica, kao i na internet prezentaciji Grada Novog Sada www.novisad.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Dokumentaciju treba dostaviti u pisarnicu Grada Novog Sada ili putem pošte na adresu: Pisarnica Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, 21000 Novi Sad, sa napomenom “Za Javni poziv – RSP, Potprojekat 5 – seoske kuće, za Odsek za izbegla, prognana i raseljena lica”.

Regionalni stambeni program u Republici Srbiji odnosi se na izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

Autor: NsHronika