Početna Gradske teme Ratnog invalida iz Novog Sada izbacuju iz stana zbog “birokratskih” propusta

Ratnog invalida iz Novog Sada izbacuju iz stana zbog “birokratskih” propusta

Ratni vojni invalidi koji su na korišćenje dobili stanove u ulici Stanoja Stanojevića 15 u Novom Sadu, a koji u istima žive već više od 10 godina ne znaju da li će im boravak u istima biti produžen.

Neizvesnost u kojoj žive korisnici 26 stanova u zgradi na Novom naselju, prisutna je i u domu ratnog vojnog invalida Slobodana Predojevića koga su pre nekoliko godina članovi Komisije za rešavanje stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca izbacili sa liste korisnika ovih stanova, te umesto njegovog imena stavili ime drugog zakupca.

Naime, 55-ogodišnji Novosađanin nastradao je 1992. godine u ratu u Bosni, više puta je ranjavan, a kao jedna od mnogobrojnih posledica povreda nastalih u ratu je i ta što je ostao bez lakta leve ruke.

Kako sam kaže, Gradska uprava za boračka i invalidska pitanja nije funkcionisala najbolje, te je prvobitno donela odluku da je 70-postotni invalid, a tek posle njegovih žalbi su preinačili odluku da je on zapravo 90-postotni invalid.

Ovaj Novosađanin je još davne 1993. godine podneo zahtev da mu se dodeli stan u Novom Sadu, a kako sam potvrđuje, uvek je bio među prvih pet na listi kada se gleda bodovanje prema stepenu invaliditeta.

Nikada me nisu zvali ni na kakav razgovor, a u međuvremenu je podeljeno mnoštvo stanova ljudima koji iste ni na koji način ne zaslužuju više nego ja. Dobijao sam odgovor da stan nije adekvatan za mene – tvrdi Predojević.

Kada je pre 12 godina Grad objavio konkurs putem kojeg je želeo da dodeli stanove na korišćenje ratnim vojnim invalidima Predojević je na isti želeo da se prijavi i priloži svu potrebnu dokumentaciju.

S obzirom na to da je Predojević tada bio oženjen, potrebno je bilo da se priloži i dokument koji bi potvrdio da njegova supruga ne poseduje nekretnine na svom imenu.

Njegova supruga je rođena u Švajcarskoj, ali tamo je provela svega nekoliko meseci po svom rođenju, te je od prvog dana prijavljena u Novom Sadu. Bez obzira na to Predojević je uputio pitanje tadašnjoj predsednici Komisije i pravnoj savetnici Gordani Ostojin oko toga da li mu je potreban neki dokument da supruga ne poseduje imovinu u Švajcarskoj, odgovor predsednice Komisije je bio da nema potrebe.

Od 2010. godine Slobodan i njegova porodica dobijaju stan od 45 kvadrata na korišćenje u periodu od 10 godina.

Četiri godine kasnije, po promeni gradske vlasti formirana je komisija u novom sastavu. Novoformirana komisija donela je odluku da se Predojeviću oduzima stan i da se isti daje drugom licu.

Oni su kao razlog za poništavanje rešenja naveli da zakupac nije podneo svu potrebnu dokumentaciju.

Papir koji je nedostajao jeste potvrda iz katastra iz mesta u Švajcarskoj u kojem je njegova supruga rođena, a koji bi trebalo da potvrdi da ona nema nikakvu imovinu u toj zemlji. Reč je o istom dokumentu za koji je Predojeviću predsednica komisije rekla da mu nije potreban.

Meni stiže rešenje da više nisam u tom stanu i da se stan dodeljuje drugom čoveku, to je bilo 2015. godine. Tražio sam da me primi gradonačelnik, žalio sam se ali oni nisu bili raspoloženi da mi pomognu – potvrđuje Predojević.

On dodaje i da je Ostojin novoizabranoj komisiji takođe službenom beleškom potvrdila da je prethodna komisija smatrala da pomenuti dokument nije potreban.

Komisija ne poštuje presudu Upravnog suda

Posle odluke o Predojevićevom “skidanju” sa liste, on je uputio žalbe, ali su svi njegovi prigovori i žalbe odbijeni kao neosnovani.

Kako sam tvrdi, u nedostatku rešenja odlučio je da podnese tužbu Upravnom sudu. Sud je doneo presudu, u koju je naš novinar imao uvid, a ona kaže da je komisija bila dužna da pomenuti dokument službenim putem traži od Švajcarske.

Na presudu koja je donesena 2018. godine komisija se nije puno obazirala, naime, oni ponovo zasedaju i donose odluku da je u stanu koji je dodeljen Predojeviću neko drugi.

Potom je moj advokat podneo zahtev Sudu da sprovede odluku koju je on sam doneo. Od tada se gubi sve dalje, niti Upravni sud primorava komisiju da sprovede odluku, niti sama komisija postupa po odluci Suda – kaže Predojević.

Grad: Komisija odlučila da ne zaseda zbog “više sudskih postupaka”

Kako navode iz Kabineta gradonačelnika, Komisija za rešavanje stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca donela je odluku da zastane sa radom do okončanja svih postupaka.

Povodom odluke Komisije o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida, na osnovu koje su zaključeni ugovori o zakupu, pokrenuto je više sudskih postupaka pred Upravnim sudom, među kojima i postupak po tužbi Slobodana Predojevića, koji je u toku. Zbog pokrenutih sudskih postupaka Komisija je 12. aprila 2017. godine donela odluku da, iz razloga celishodnosti, zastane sa radom do okončanja svih postupaka i da rad nastavi po pravosnažnosti sudskih odluka – navodi se u njihovom odgovoru.

Iz Grada potvrđuju da je prvoformirana komisija donela odluku o tome ta pomenuti dokument nije potreban, ali takođe naglašavaju da je novoformirana komisija istu preinačila.

Imajući navedeno u vidu, kao i činjenicu da se radi o rešavanju stambenih potreba putem konkursa, a ne o pravu koje može da ostvari svaki podnosilac zahteva koji ispunjava uslove, Komisija nije pribavljala dokaze po službenoj dužnosti – odgovaraju iz Kabineta gradonačelnika.

Porodice umrlih nosilaca zakupa ne mogu da konkurišu

S obzirom da je svim ratnim vojnim veteranima 10-ogodišnji ugovor o korišćenju stanova istekao prošle godine, te i da je četiri nosioca zakupa u međuvremenu preminulo, njihove porodice u potencijalnom novom konkursu ne mogu da konkurišu.

Mi smo ovde svi ni na nebu ni na zemlji, sutra može da nam kaže neko ajde napolje. Razlika je samo u tome što su drugi stanari još uvek na listi, a ja nisam – kaže Predojević.

On dodaje i da ima mnogo stvari koje su u pomenutoj zgradi neregularne, a koje nadležni nisu u mogućnosti da isteraju na “čistac”.

Pojedinim stanarima su našli da imaju druge stanove koje su u međuvremenu prodali – dodaje Predojević.

Kako saznajemo četvoro nosilaca stanarskih prava su od potpisivanja ugovora preminuli, a ukoliko dođe do novog konkursa potencijalni problem bi mogao da bude u tome što deca i porodica koji su ostali iza tih ljudi nemaju status ratnog vojnog invalida i nemaju nikakvu mogućnost da konkurišu za te stanove. Sa pravne strane, na konkursu mogu da konkurišu ratni vojni invalidi ili porodica palog borca, a oni nisu ni jedno ni drugo.

Kako navodi Predojević poslednji odgovor koji je dobio glasi da zbog upravnog spora sa komisijom ni drugi ne mogu da dobiju produženje korišćenja stana.

Ja ne znam zbog čega je to tako kada sam ja taj upravni spor dobio. To je konačna presuda. Imao sam presudu, ali kad su bili da obilaze ja sam njima dao tu presudu, a oni su rekli da nisu upoznati sa tim. Lažu jer su nakon te presude doneli istu odluku na komisiji – priča Predojević i dodaje da pretpostavlja da je problem sa zgradom koja je možda namenjena za neku drugu namenu.

Grad najavio produženje ugovora

Kabinet gradonačelnika potvrđuje da većina korisnika, odnosno zakupaca i dalje stanuje u predmetnim stanovima kao i da su svi korisnici izjavili da su zainteresovani za produženje ugovora.

Imajući u vidu da Odlukom o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji Grada Novog Sada nije uređeno pitanje koje se odnosi na mogućnost produženja ugovora o zakupu, niti mogućnost i uslovi boravka u stanu članova domaćinstva nakon smrti zakupca, u pripremi je nacrt odluke kojim će ova materija biti uređena – stoji u odgovoru Grada.

Oni tvrde da će ova odluka biti donesena vodeći računa, između ostalog, i o tome da li korisnik i članovi porodice i dalje stanuju u navedenom stanu, da li redovno izmiruju obaveze koje proističu iz korišćenja predmetnog stana, da li je korisnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva u međuvremenu stekao u svojinu nepokretnost kojom bi mogao da reši stambenu potrebu, odnosno da li je na drugi način rešio stambenu potrebu i drugim.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay