Početna Gradske teme Studentska sekcija Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015.

Studentska sekcija Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015.

proces

Proces ili Šta je stvarno važno za mene?“ performativna je instalacija petnaestoro studenata (manje jedan) s različitih fakulteta i univerziteta u Srbiji koji u prostoru Kafkine kuće u Pragu pričaju o formiranju identiteta – ličnih, grupnih i kolektivnih – nastalih pod uticajem političkih okolnosti. Polazeći od iskustva sopstvenog odrastanja i života na turbulentnom području na kome političke prilike izrazito utiču na pojedinca, učesnici su u procesu rada razmenili svoje lične priče, ustanovivši da je zajednička ravan tih priča, naoko veoma različitih, neminovna uslovljenost svih nivoa i aspekata identiteta o kojima govore. Proces pričanja priča potom postaje alat pomoću koga studenti uvode publiku u prostor svog uspostavljenog zajedničkog identiteta. Priče se pričaju u različitim formatima i medijima, pomoću više od sto ličnih predmeta – artefakata autentično vezanih za te priče.

Studenti autori:

Natalija Bogdanović, Pavle Dinulović, Katarina Đorić, Iva Ilić, Dejan Kostadinović, Anđelka Marković, Sofija Mitrović, Vladan Perić, Nikola Radosavljević, Aleksandra Rakić, Vladimir Savić, Milica Stojšić, Luna Šalamon i Tamara Tomanić

Mentori:

Daniela Dimitrovska, Vladimir Ilić i Dušan Mamula

Gost:

Branko Pavić, član Programskog saveta

Razgovor vodi:

Tatjana Dadić Dinulović, član Kustoskog tima

Autor i foto: NsHronika.rs