Početna Gradske teme Više novca za gradske investicije, važan dalji razvoj Radne zone sever 4

Više novca za gradske investicije, važan dalji razvoj Radne zone sever 4

0

Za finansiranje Programa uređenja građevinskog zemljišta u Novom Sadu za ovu godinu planirano je 9.577.320.627 dinara, što je za 1.191.969.564 više jer su, kako je pojašnjeno, poremećaji na tržištu doveli do toga da se planira više novca za određene gradske investicije, a neke su odložene za budući period.

U predlogu odluke o izmenama i dopunama oduke o programu uređivanja građevinskog zemljišta za ovu godinu, koji su aminovali novosadski odbornici na poslednjoj sednici Skupštine grada, pojašnjeno je da zbog poremećaja na tržištu i porasta cena materijala planirana dinamika javnih nabavki nije mogla da bude ostvarena, jer su procenjene vrednosti za određen broj investicija bile daleko niže od ponuđenih. Dalje stoji da su nakon ponovne procene planirane vrednosti uvećane, a da je izmenjena dinamika finansiranja po godinama, a realizacija nekih investicija odložena za budući period.

Izmene su nastale kod opštih prihoda i primanja budžeta, gde se umanjuje za 779.079.037,49 dinara i sada iznose 3.444.265.186,51, dok se transferi od drugih nivoa vlasti uvećavaju za 125.000.000 i sada iznose 262.500.000 dinara. Gradu Novom Sadu je iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine dodeljeno 85.000.000 dinara, za sufinansiranje izgradnja biciklističke staze Novi Sad – Begeč 3, zatim 150.000.000 dinara za izgradnju kružne raskrsnice Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice u Novom Sadu sa pratećom infrastrukturom.

Sa druge strane, planirana sredstva iz pokrajinskog budžeta za uređenje Almaškog kraja u visini od 110.000.000 dinara za 2022. godinu, kao i realizacija celog projekta, prebačeni su u nadležnost Gradske ulrave za kulturu.

Kada je reč o radovima na pripremanju zemljišta i to se uvećava za 1.113.913.000 dinara i sada iznosi 2.394.988.666 dinara. Uvećanje nije zaobišlo ni stavku koja se odnosi na plansku dokumentaciju i istražne radove pa je dodato 14.504.000, te će ukupno za ove potrebe biti iskeširano 277.816.666 dinara. Za pribavljanje zemljišta ukupan iznos se uvećava za 1.099409.000 dinara i sada iznosi 2.117.172.000. Za reševanje imovinsko-pravnih odnosa biće izdvojeno dodatnih 1.042.741.000 dinara. U skladu sa potrebama za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa radi komunalnog opremanja, dodaju se lokaliteti: Radna zona sever 4, Centar za socijalni rad u Novom Sadu, blok omeđen ulicama Bate Brkića, Anđe Ranković i Stevana Momčipovića u Novom Sadu, veza ulica Teodora Pavlovića i Olge Petrov u Novom Sadu i Ulice Eme Goldman i zajedničke blokovske površine uz Bulevar patrijarha Pavla u Novom Sadu.

– Na osnovu dinamike isplate u prvih pet meseci 2022. godine, uvećava se planirani iznos za naknade na ime faktički eksproprisanog zemnjišta, a razlog je u najvećoj meri, rast cena nepokretnosti na tržištu, kao i povećan broj okončanih sudskih postupaka po tužbama za faktičku eksproprijaciju – pojašnjeno je u skupštinskom materijalu.

Biće više novca izdvojeno i za javnu garaža u Šafarikovoj ulici i to za 6.960.000 dinara, te iznose 8.028.000 dinra, a namenjena su plaćanju izvedenih usluga na izradi projektno-tehničke dokumentacije garaže, po ugovoru iz 2018. godine, za koje su preuzete obaveze.

Manje novca biće za opremanje građevinskog zemljišta i to za 368.955.798 dinara, što je 2.698.442.503 dinara. Izmenjena je i dinamika finansiranja (smanjena su planirana sredstva u 2022. godini, a poveđana u 2023. godini) izgradnje vodovoda i kanalizacije u novom bloku u Adicama, kao i na izgradnji ograde na lokalitetu Jugovićevo stambeni blokovi za pripadnike snaga bezbednosti, čija realizacija zavisi od momenta sklapanja sporazuma sa Ministarstvom odbrane RS u vezi sa vlasništvom nad parcelama.

Odložena izgradnja atletske dvorane i stadiona

Iznos za atletsku dvoranu i stadion sa infrastrukturom umanjuje se za 366.575.000 dinara i sada iznose 28.688.984 dinara.

– Otvaranjem ponuda, krajem marta 2022. godine, u postupku javne nabavke za prvu fazu izgradnje Atletskog stadiona sa delom prateće infrastrukture i trafo stanicom sa agregatom ustanovnjeno je da je pristigla ponuda daleko veća od procenjene vrednosti, a postupak je obustavljen. Uzimajući u obzir očigledne poremećaje i porast cena na tržištu, predloženo je da se realizacija ove investicije odloži za budući period. Takođe, planirana sredstva za tehničku kontrolu tehničke dokumentacije atletskog stadiona smanjena su na ugovorenu vrednost – pojašnjeno je u skupštinskom materijalu.

U skladu sa preostalim obavezama po ugovorima iz 2021. godine, umanjen je planski iznos za izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom na delu Ulice Vesepina Masleše od Ulice Kornelija Stankovića do pruge, kao i za izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u radnoj zoni Sever 4 u Novom Sadu. Odlaže se izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici vojvode Knićanina i izgradnje saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom novoplanirane ulice južno od Ulice Janike Balaža u Novom Sadu. Odlaže se izgradnja parkinga za “Kamper stop”, sa izradom tehničke dokumentacije, za šta je obustavljen postupak javne nabavke, jer nije bilo ni jedne ponude.

Međutim, kako je pojašnjeno, a usled evidentnih poremećaja na tržištu i povećanja cena, došlo je i do uvećanja vrednosti pojedinih investicija: izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukgurom u Ulici Nikole Tesle, izgradnja saobraćajnih površina i prateće infrastrukture za komunalno opremanje objekta “Bio-sens” u produžetku Ulice dr Zorana Đinđića, izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom oko parka kod Ranžirne stanice i novog bloka za stanovanje na Novom naselju – Bulevar vojvode Stepe i drugo. U skladu s obavezama po ugovoru, uvećana su planirana sredstva za izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom na uglu Sentandrejskog puga i Partizanske ulice sa priključkom na Sentandrejski pug i Partizansku ulicu u Novom Sadu.

U program su uvrštene i nove pozicije: troškovi priključenja rekonstruisane glavne crpne stanice Futog na elektro-distributivnu mrežu i izgradnja priključka rekonstruisane glavne crpne stanice Fugog u Ulici cara Lazara. U okviru radova na objektu Radna zona Kać, u Program je uvrštena i pozicija izgradnje KBTS “Brknjač” sa pripadajućom mrežom.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay