Početna Gradske teme Vojvodina ukinula finansijsku pomoć za treće dete

Vojvodina ukinula finansijsku pomoć za treće dete

Pokrajinska vlada ukinula je finansijsku pomoć za treće dete majkama u Vojvodini, koja se u iznosu od 12.000 dinara na mesečnom nivou isplaćuje od 2013. godine. Porodice će, na osnovu novog Zakona o finansijskoj podršci porodici, dobijati dodatak za treće dete, ali vojvođanske porodice više neće biti u prednosti u odnosu na ostatak Srbije. Dodatak za treće dete, koji su majke u Vojvodini dobijale poslednje četiri godine, uveden je kako bi se stimulisalo povećanje nataliteta i smanjio negativni prirodni priraštaj u Pokrajini.

Naime, majke u Vojvodini dugo su imale finansijsku pomoć veću u odnosu na druge delove Srbije. Novosađanke su bila u još boljoj poziciji jer su finansijsku pomoć za decu dobijale i od Grada Novog Sada i od Pokrajine. Međutim, kako je Republika donela Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je na snazi od 1. jula, Pokrajina je odlučila da svoju finansijsku podršku ukine za svu decu koja su rođena nakon 24. decembra 2017. godine.

Kako piše “021” Pokrajinska vlada donela je na sednici 18. jula odluku o izmenama odluke o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete. U izmenama se navodi da će novčanu pomoć dobijati majke koje su rodile treće dete zaključno sa 24. decembrom 2017. godine, pod uslovom da u trenutku rođenja trećeg deteta ima prebivalište najmanje godinu dana u Vojvodini. Takođe, majke imaju rok od najkasnije godinu dana da podnesu zahtev za isplatu novčane pomoći, dakle u ovom slučaju najkasnije do 24. decembra 2018. godine.

– Svi korisnici prava koji podnesu zahtev za ostvarivanje novčane pomoći porodici za treće dete, za decu trećeg reda rođenja rođenu nakon dana 24. decembra 2017. godine, zaključno sa danom 30. jun 2018. godine, nastaviće sa ostvarivanjem svojih prava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom – navodi se u izmenjenoj odluci Pokrajine.

Ovo znači da će Pokrajina faktički retroaktivno primenjivati Zakon o finansijskoj pomoći porodici sa decom, koji je formalno stupio na snagu 1. jula i čije odredbe se primenjuju od tog dana, za decu rođenu 1. jula.

Primena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom jasno je naznačena od 1. jula u članu 23. Roditeljski dodatak za treće dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 1.440.000 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 12.000,00 dinara.

Ovo znači da majke koje rode treće dete primaće novčanu pomoć u istom iznosu kao i do sada, samo na nacionalnom nivou i u periodu od 10 godina (120 mesečnih rata) umesto u periodu od dve godine (24 mesečne rate), kako je isplaćivala Pokrajina. Dakle, period dobijanja ovog dodatka je duži za čak osam godina. Međutim, razlika je u činjenici da majke u Vojvodini neće biti “u prednosti” po ovoj specifičnoj pomoći u odnosu na ostatak Srbije.

Inače, u Zakonu o finansijskoj podršci porodici za decom (član 11) navodi se da “AP Vojvodina, opština, odnosno grad mogu da, ako su obezbedili sredstva, utvrde i druga prava, veći obim prava od prava utvrđenih ovim zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje”.

Izvor: 021/Novisad.com
Foto: Ilustracija/Pixabay