Početna Gradske teme Za proširenje prečistača u Rumenci 163,2 miliona dinara

Za proširenje prečistača u Rumenci 163,2 miliona dinara

0

Nakon što prethodni tender za drugu fazu gradnje prečistača otpadnih voda u Rumenci nije uspeo, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala je novu javnu nabavku.

Reč je o proširenju kapaciteta, budući da je deo pogona izgrađen pre desetak godina. Procenjena vrednost investicije je 163,2 miliona dinara, bez poreza, a predviđeno je da radovi budu završeni za 360 dana. Imajući u vidu rokove, te period za uvođenje odabranog izvođača u posao, radovi bi mogli da počnu u aprilu.

Postrojenje se, inače, nalazi severoistočno od Rumenke, na oko 150 metara od kanala Novi Sad – Savino Selo, i namenjeno je rešavanju problema prečišćavanja otpadnih voda u Kisaču i Rumenci. Izgradnja prečistača odvija se u dve faze.

U drugoj fazi radova planirana je dogradnja prečistača u, kako je objašnjeno, vidu proširenja kolone za biološki tretman. Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja dva biološka reaktora, kao i silosa za mulj, sa pratećom opremom i cevovodima. Osim proširenja kapaciteta, biće rešeni nedostaci na objektu izgrađenom u prvoj fazi, što podrazumeva sanaciju i rekonstrukciju, bez promene funkcije i gabarita.

“Biološki reaktori (SBR) i silos za mulj druge faze predstavljaju jedinstvenu kompaktnu građevinu, koja je povezana sa biološkim reaktorima prve faze preko mašinske hale po svojoj centralnoj osnovi. Tako konstrukcija u svom kompletnom gabaritu predstavlja višenamenski ključni objekat sistema. Konstrukcija, kako ulogom u tretmanu, tako i gabaritom, predstavlja centralno mesto postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Nalazi se u nasipu (prostor formiranog platoa), neposredno do mašinske hale i bioloških reaktora prve faze”, objašnjeno je u tekstualnom delu projekta koji je izradila novosadska firma “Hidrozavod DTD”.

U prvoj fazi izgrađena je saobraćajnica, pa bi, tokom radova, trebalo voditi računa da se očuva stabilnost puta za konačnu eksploataciju prečistača. Pristup novoplaniranom biološkom reaktoru i njegovim celinama biće preko već izgrađenog stepeništa, neposredno do ulaza, gde se pristupa gornjoj ploči i stazama bazena, ili stepeništem na začelju objekta.

“Otpadne vode iz domaćinstava evakuišu se u podzemlje preko individualnih septičkih jama i najčešće su to upojni bunari, bez prethodnog zadržavanja u vodonepropusnom septiku. Pošto nije rešeno pitanje odvođenja i prečišćavanja komunalnih i evakuacija atmosferskih otpadnih voda, neophodna je izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije. Izgradnja prečistača otpadnih voda mora biti završena pre kanalizacione mreže, da bi se izbeglo jednovremeno upuštanje velike količine otpadne vode u recipijent – kanal Novi Sad – Savino Selo”, objašnjeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Nadležni navode da su Rumenka i Kisač komunalno uređena naselja, a i pitanje vodosnabdevanja je rešeno na odgovarajuć način, priključenjem na gradski vodovod.

Ponude na tender Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije podnose se do 6. marta, a 40 dana kasnije biće doneta odluka o dodeli ugovora ili pak obustavi postupka. Imajući u vidu rokove, uključujući i period za uvođenje odabranih izvođača u posao, dogradnja prečistača mogla bi da počne u aprilu, ukoliko za taj posao bude zainteresovanih firmi.

Izvor: Dnevnik.rs/J. Vukašinović
Foto: Tenderska dokumentacija