Početna Gradske teme Potpisani ugovori sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Potpisani ugovori sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina

0

Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine Žolt Sakalaš uručio je predstavnicima 17 saveta nacionalnih manjina ugovore o dodeli novčanih sredstava za redovno finansiranje njihovih stalnih troškova i programskih aktivnosti.

Novčana sredstva u ukupnom iznosu od 61,6 miliona dinara dodeljuju se za stalne troškove i redovnu delatnost predstavnicima 17 nacionalnih saveta sa teritorije AP Vojvodine i to u četiri jednaka dela, do kraja 2023. godine.

“Ukupni iznos koji ove godine dodeljujemo nacionalnim savetima isti su u odnosu na prethodnu godinu, ali potvrđuju postojanost, tendenciju i, pre svega, opredeljenje Pokrajinske vlade i našeg sekretarijata da se i ubuduće uvaže rad i razvoj nacionalnih saveta delom i povećanjem finansijske pomoći u budućnosti”, kaže Sakalaš.

Za predstavnike nacionalnih saveta manjina važni su i novac za finansiranje aktivnosti, ali i kontinuitet u redovnom radu na ostvarivanju kulturne autonomije.

“Sredstva će biti iskorišćena u skladu sa finansijskim planom, a usmerena će biti kroz četiri oblasti, a to su obrazovanje, kultura, obaveštavanje i službena upotreba jezika i pisma”, kaže Dalibor Nakić, Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

“Ključni projekti su nam u prosveti i u kulturi. Za prosvetu moramo za udžbenike da vidimo šta jer nemamo sve udžbenike prevedene na rumunski jezik i to treba da se radi, to treba da pričamo i sa Vladom Rumunije”, kaže Valentin Ardeljan, Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine

“Mogu da kažem da je u zadnje tri godine taj iznos nepromenjen i zaista, sredstva su na nekom minimalnom iznosu opredeljena za četiri nacionalna saveta, a to su Ruski, Egipatski, Aškalijski i Grčki”, kaže Petar Rodifcis Nađ, Nacionalni savet grčke nacionalne manjine.

“Redovno godišnje finansiranje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina jeste dokaz posvećenosti resornog sekretarijata i same Pokrajinske vlade u očuvanju i u unapređivanju položaja nacionalnih zajednici na teritoriji AP Vojvodine”, kazao je pokrajinski sekretar Žolt Sakalaš.

Izvor: RTV.rs/Aristea Stakić
Foto: Pokrajinska vlada