Početna Intervju dana WTCA obezbeđuje stabilan sistem podrške i u najtežim vremenima

WTCA obezbeđuje stabilan sistem podrške i u najtežim vremenima

0
WTCA-MEMBER-FORUM-PHOTOGRAPHER-APRIL-RENAE-2022

Velike kompanije, kao i mala i srednja preduzeća sve češće traže načine za međusobnim uvezivanjem kako bi postali rezistentniji na konstantne promene na tržištu. Asocijacija svetskih trgovinskih centara (WTCA®) već dugi niz godina obezbeđuje upravo ovakav vid podrške, a Danica Milovanović, predstavnik WTCA za Jugoistočnu Evropu objašnjava na koji način članice ove globalne organizacije međusobno sarađuju. Nakon višegodišnje karijere u međunarodnom korporativnom sektoru u Srbiji i inostranstvu, kao i u srpskoj javnoj upravi, Danica se pridružila timu WTCA u Evropi i preuzela zaduženje za angažovanost članstva i poslovni razvoj u centralnoj i istočnoj Evropi. Po broju izdatih licenci, Evropa je drugi najveći WTCA region sa 83 stalne članice, odmah iza Azije i Pacifika.

Kao koordinator za angažovanje članica Asocijacije i u tesnoj saradnji sa njenim sedištem u Njujorku, Danica podstiče i podržava evropske članice da budu veoma aktivne u okviru globalne mreže Asocijacije.

Po vašem mišljenju, na koje načine lokalna mala i srednja preduzeća mogu da imaju koristi od dobijanja licence Asocijacije?

Osnovana 1969. godine, Asocijacija svetskih trgovinskih centara je izuzetno aktivna zajednica koja broji preko 300 članica u blizu 100 zemalja, a njen cilj je da podstiče i promoviše međunarodnu trgovinu i razvoj. Korisnici naše licence su građevinski investitori, agencije za ekonomski razvoj, vladine organizacije, privredne komore, aerodromi, luke, logistički centri i industrijski parkovi, slobodne zone, konferencijski i izložbeni centri, hotelski lanci, poslovni inkubatori, univerziteti i mnogi drugi.

Velika većina poslovnih članova u okviru članica naše asocijacije širom sveta su mala i srednja preduzeća (MSP). Suština snage naše globalne mreže je u tome što omogućava da članice Asocijacije sarađuju i razmenjuju ideje i najbolju praksu u atmosferi poverenja, gde jedna članica može da stupi u kontakt sa bilo kojom drugom i pruži podršku lokalnoj poslovnoj zajednici u iznalaženju trgovinskih mogućnosti i internacionalizaciji.

Ta snaga WTC brenda i mreže Asocijacije je očigledna tokom mojih poseta našim lokacijama, na primer u razgovorima sa lokalnim zakupcima, uglavnom malim i srednjim preduzećima aktivnim u različitim sektorima. Zakupom WTC prostora oni jednostavno koriste pristup globalnim trgovinskim i investicionim tokovima i razvijaju se sa WTC lokacijom.

Šta bi bio dobar primer uspešne priče za subjekte koji odluče da se pridruže Asocijaciji?

Najveću vrednost naše organizacije predstavljaju naši najangažovaniji članovi koji – kroz korišćenje digitalnih alata i programiranja i učešće na događajima na regionalnom i globalnom nivou – pronalaze neophodne poslovne veze širom sveta i prevazilaze dugoročne izazove.

Svaka članica Asocijacije ima sopstveni poslovni model i koncept, jer mi nismo franšizna organizacija. Grad u kome se nalazi članica Asocijacije često postaje tačka pristupa globalnoj trgovini i mogućnostima za ulaganja kroz sticanje međunarodnog poslovnog ugleda i većeg poslovnog poverenja.

Neke od uspešnih priča među našim dugovečnim članstvom u centralnoj i istočnoj Evropi su:

– WTC Drezden (godina osnivanja 1992.) – veoma uspešan model u oblasti razvoja nekretnina, u vlasništvu kompanije koja upravlja privatnim investicionim fondom i koji tesno sarađuje sa lokalnom agencijom za ekonomski razvoj u cilju pružanja trgovinskih usluga kao što su trgovinske misije u i iz Istočne Nemačke;

WTC Dresden – promo

– WTC Trst (godina osnivanja 1998.) – WTC u 100% privatnom vlasništvu logističke kompanije sa tradicijom dugom više od 100 godina, mešoviti WTC koncept koji objedinjuje oblasti nekretnina i trgovinskih usluga, a u privlačenju novih članova koristi prednosti saradnje sa lokalnim institucijama kao što su Luka Trst (sa njenom bescarinskom zonom), naučni park AREA, opština Trst i region, kao i privredna komora i pomaže im u međunarodnim razvojnim projektima;

WTC Trieste – promo

– WTC Istanbul (godina osnivanja 1980.) – u 100% vlasništvu Privredne komore Istanbula, jedini je evropski WTC koji isključivo podstiče organizaciju međunarodnih trgovinskih sajmova u svom Ekspo centru i smeštaj u dva hotela visoke kategorije u njegovoj blizini – sa popunjenošću kapaciteta od 100%.

WTC Istanbul – promo

Zahvaljujući stalnoj razmeni najbolje prakse unutar regiona i na međuregionalnom nivou i integraciji u naš globalni ekosistem, evropska mreža Asocijacije postaje region uspeha sa rastućom poslovnim perspektivom.

Da li imate neke informacije o tome kako jedan korisnik WTCA licence može da doprinese promeni ekonomske klime u određenoj oblasti, gradu itd.?

Na svakom kontinentu, bilo da je u pitanju ekonomski razvijena zemlja ili tržište u razvoju, globalna mreža Asocijacije (15.000 profesionalaca u oblasti trgovine i investicija širom sveta) i partnerstva sa drugim međunarodnim organizacijama (Globalni dogovor UN, Globalna asocijacija sajamskog sektora, Međunarodni savet aerodroma Evrope, itd.) pružaju snažan podsticaj lokalnom ekonomskom razvoju podizanjem međunarodnog profila date lokacije, izdvajanjem od konkurencije i sticanjem konkurentske prednosti.

Prestižni WTC objekat privlači korisnike svetske klase i visokog profila, ostvaruje veću cenu izdavanja i veću popunjenost, generišući time rast vrednosti sopstvenih nekretnina i onih u okruženju – za čak 20 odsto. Kvalitetno umrežavanje podstiče komunikaciju i interakciju između lokalne poslovne zajednice i njenog međunarodnog okruženja. Bogata ponuda događaja u organizaciji Asocijacije, najmoderniji resursi i globalna PR i marketinška promocija obezbeđuje alate da lokalna poslovna zajednica može direktno da pristupi globalnom tržištu, alternativnim distributerima, dobavljačima, pružaocima usluga itd.

Isto tako je bitno napomenuti da globalno integrisane trgovinske usluge za poslovne članove WTC i uzajamni pristup WTC objektima širom sveta podstiču ekonomske aktivnosti i rast na gradskom nivou i značajno doprinose ukupnom izvozu i BDP-u. Sve to i još mnogo više dolazi sa članstvom u našoj asocijaciji.

Kakve promene treba da uvedu potencijalni članovi da bi mogli da konkurišu za licencu?

Podjednako su dobrodošle prijave za članstvo koje dolaze od privatnog sektora, državnih subjekata i javno-privatnih partnerstava. Asocijaciju karakteriše sveobuhvatan proces prijavljivanja u kome kandidat podnosi poslovni plan u kom izlaže konkretnu dugoročnu viziju predložene WTC lokacije, uz finansijske podatke i preporuke koje potvrđuju lokalnu podršku projektu, i plaća naknadu za podnošenje prijave. WTC projekat može da bude vezan za postojeću infrastrukturu ili neki novi projekat. Kada naš tim pregleda ove podatke i razgovara sa kandidatom, ako se kandidatura prihvati, prijava se šalje Izvršnom odboru Asocijacije koji je pregleda i odobrava. Kada Odbor odobri prijavu, sledi sklapanje ugovora o licenci.

Uprkos aktuelnoj ekonomskoj neizvesnosti, Asocijacija uspeva da poveća vidljivost i domet i sa ponosom svake godine dočekuje nove članice iz celog sveta. Naša mreža se zaista pokazala kao sistem uzajamne podrške i u najtežim vremenima.

Koliko je potrebno da Asocijacija izda licencu i možete li da date procenu koliko vremena je potrebno da se zabeleže prvi rezultati?

Proces pristupanja Asocijaciji u proseku traje dva do tri meseca. Licence izdajemo samo na nivou grada, tako da tražimo potencijalne licencirane članove sa podrškom lokalne uprave i poslovne zajednice. Pored komponente razvoja nekretnina, jednako je bitna posvećenost angažovanju u našoj globalnoj mreži i aktivnost u ponudi trgovinskih usluga ili pronalaženju potencijalnih lokalnih partnera za pružanje trgovinskih usluga (tržišne procene, programi pristupa tržištu, edukacija ili obuka na aktuelne teme kao što su održivost, trgovinske misije, različiti događaji vezani za trgovinu i B2B povezivanje, itd.).

Naša asocijacija obezbeđuje poznat brend zasnovan na poverenju i pouzdanosti, priznat u celom svetu, kao i resurse i alate za podsticanje lokalnog i regionalnog ekonomskog rasta. Na svakoj novoj WTC lokaciji je koliko brzo može da iskoristi mogućnosti našeg globalnog ekosistema povezanih nekretnina i integrisanih trgovinskih usluga. A ja sam uvek na raspolaganju da ih podržim i usmeravam na tom razvojnom putu.