Početna Gradske teme Edukacija je ključ promene u načinu izveštavanja o nasilju prema ženama

Edukacija je ključ promene u načinu izveštavanja o nasilju prema ženama

0

Danas je u Narodnom pozorištu na sceni „Raša Plaović“ održana Konferencija o etičkom i nediskriminatornom izveštavanju o nasilju prema ženama i devojčicama u onlajn sferi. Događaj je organizovala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost I osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) kao deo projekta “Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji” u partnerstvu sa kancelarijom Poverenika za zaštitu ravnopravnisti i Beogradskim centrom za ljudska prava, a uz podršku Norveške ambasade.

Na događaju je premijerno predstavljen “Vodič i preporuke za etičko i nediskriminatorno izveštavanje o nasilju prema ženama i devojčicama u onlajn sferi”.

Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i predsednica stručne grupe Koordinacionog tela za rodnu ravnpravnost, istakla je na otvaranju da se “konferencija dešava u okviru 16 dana aktivizma što je izuzetno važno. Važno je da 365 dana imamo aktivizam. Današnja konferencija objedinjuje kulturu informisanja i ljudskih prava, jedan od neizostavnih elemenata u ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Važno je da se o ovako kompleksnim temama kao što je nasilje nad ženama u medijima govori na adekvantan način”.

Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, naglasila je da su mediji umešni da nam nametnu teme o kojima treba da razmišljamo i kako da ih razumemo te da zato i kreiraju javno mnjenje. “Zato i smatram da imaju jako važnu ulogu u rekonstrukciji stereotipa koji vladaju u društvu”.

Prema Sonji Tošković, izvršnoj direktorki Beogradskog centra za ljudska prava, “udruženim snagama se samo možemo upustiti u borbu za ljudska prava. Moramo da nastavimo da vodimo strateške borbe kako bi Srbija bila bolje mesto u kome se ne vode diskriminatorne poltike”.

Milana Rikanović, direktorka UN Women, navela je da smo svedoci, naročito za vreme i nakon pandemije korona virusa, porasta različitih oblika onlajn nasilja na čijoj metu su najčešće žene: od uhođenja, maltretiranja i uznemiravanja do seksualnog uznemiravanja i „trolovanja“ na internetu. Zato su zajedno sa BEFEM-om nakon vanrednog stanja 2020. godine uradili i prvo istraživanje u Srbiji o izveštavanju o nasilju prema ženama na profilima medija na društvenim mrežama.

“Studija je pokazala da mediji u Srbiji, kada o nasilju prema ženama i devojčicama izveštavaju na društvenim mrežama, u velikom broju slučajeva otkrivaju identitet žrtve, i češće izveštavaju o konkretnim slučajevima i ličnim pričama žena koje su preživele nasilje. Objave, posebno u tabloidima, sadrže senzacionalističke ili stereotipne izraze koji se odnose na nasilje i žene. Takva analiza stanja nam je pomogla da sagledamo stvari i na digitalnim platformama koje danas svi intenzivno koristimo ali je onda nedostajao i Vodič sa smernicama kako bismo stvari počeli da menjamo na bolje. Zato sam ponosna što smo dobili prvi Vodič za etičko i nediskriminatorno izveštavanje o nasilju prema ženama u onlajn sferi”, istakla je Rikanović.

U panel diskusiji na temu neadekvantnog izveštavanja u medijima kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje govorili su Miljana Nešković, novinarka, dr Stefan Janjić, docent na Odseku za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Relja Pantić, Rukovodilac Grupe za postupanje po pritužbama u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Dragana Žarković Obradović, direktorka, BIRN Srbija i dr Ivana Krstić, profesorka na Katedri za međunarodno pravo i međunarodne odnose, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Zaključak panela je da ovo nije samo pitanje medija, već I oglašavača u medijima koji krše etičke standarde, za državu koja treba da promeni načine finansiranja medija, za nevladin sektor koji treba da pokreće pitanja od ključne važnosti, kao što je nasilje nad ženama, za zakonodavni okvir koji treba da promeni način gledanja na femicide ali i za sve aktivne korisnike/ce onlajn prostora koji nekad treba da zaćute i razmisle šta njihovi komentari mogu da izazovu. Učesnici današnje konferencije su saglasni da je potrebno još mnogo rada, diskusija, preporuka, smernica, menjanja pravnog okvira i pokretanje teških tema koje će dovesti do ključne promene a to je etičko i nediskriminativno ponašanje u onlajn sferi. Promena počinje od svih nas kao pojedinaca i naših uloga u društvu.