Početna Kultura Elektronska izložba Biblioteke Matice srpske o Đerđu B. Sabou

Elektronska izložba Biblioteke Matice srpske o Đerđu B. Sabou

Povodom obeležavanja 100 godina od rođenja Đerđa B. Saboa (1920–1963), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki.

Postavka, koju čini izbor dela Đerđa B. Saboa i literature o njemu, može se pogledati od 4. do 24. maja, u javnom katalogu Biblioteke.

Autori izložbe su Peter Hajnerman i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović.

Elektronski katalog izložbe dostupan je na vebsajtu Biblioteke Matice srpske.

Đerđ B. Sabo, književnik i slikar, rođen je 30. avgusta 1920. godine u Zrenjaninu (tadašnjem Velikom Bečkereku). Srednju školu završio je 1940. u rodnom gradu sa odličnim uspehom. U jesen iste godine upisao je studije istorije umetnosti u Zagrebu, koje je, zbog izbijanja Drugog svetskog rata, prekinuo u toku drugog semestra. Studije je nastavio 1941. godine u Budimpešti, na Odseku za mađarski jezik i književnost i Odseku za južnoslovenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta. Uporedo je slušao predavanja iz istorije umetnosti. Nakon tri semestra vratio se u Banat u kom je ostao do kraja Drugog svetskog rata.

Bio je izabran za poslanika u Skupštini i okružnog sekretara za Severnobanatski okrug 1945. godine. Sledeće godine postaje predavač Više pedagoške škole u Novom Sadu i do kraja 1959. godine radio je kao šef Katedre za mađarski jezik i književnost. Na kraju 1959. godine bio je izabran za profesora književnosti na Beogradskom univerzitetu i za naučnog saradnika na tada otvorenoj Katedri za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Predavao je predmet Stara mađarska književnost do 1772. godine. Od 1951. bio je član Saveza književnika Jugoslavije. Radio je i kao član-saradnik Matice srpske na izradi Ogledne sveske Biografsko-bibliografskog leksikona jugoslovenskih pisaca.

Đerđ B. Sabo se sa podjednakim uspehom bavio temama iz književnosti i likovne umetnosti. I sam je bio aktivan slikar, imao je više samostalnih i grupnih izložbi. Bio je jedan od osnivača nekoliko likovnih kolonija u Vojvodini.

Umro je 14. juna 1963. u Murskoj Soboti, u Sloveniji, za vreme učešća na naučnom skupu. Sahranjen je u Novom Sadu.

Izvor: 021
Foto: Wikipedia