Početna Kultura Muzej je mesto gde se mora biti

Muzej je mesto gde se mora biti

seminar

U organizaciji Nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta muzeja (NK ICOM Srbija), uz podršku beogradskog “Artis centra”, Galerije Matice srpske (GMS), Spomen zbirke Pavla Beljanskog i kompanije Color press group, juče je počeo strukovni trodnevni skup koji je okupio brojne muzeologe, pinakotečke eksperte i ljude iz oblasti odnosa sa javnosti u segmentu kulture, pod nazivom “Muzeji i komunikacija”,u GMS.

seminar2

Koncipiran kao događaj seminarsko-edukativnog tipa sa interaktivnim radionicama, “Muzeji i komunikacija” ima u fokusu transformaciju muzeja zasnovanu na principima moderne komunikacije koja bi za rezultat imala savladavanje novih znanja i veština, u pogledu praćenja svetskih trendova i tokova u muzeologiji, komunikologiji, tj. odnosima sa javnosti u domenu društvenog delovanja vezanog za kulturu i sprovođenje kulturne politike. Predavači: dr Milena Dragićević Šešić sa UNESCO-ve Katedre za kulturnu politiku i menadžment, dr Aleksandar Protić, federalni sekretar u francuskoj organizaciji UNESC-a, Bjorn Stenvers, direktor marketinga “44 Official Amsterdam Museums”, mr Tamara Ognjević ispred “Artis centra”, mr Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica GMS, te Robert Čoban isped kompanije CPG, pokušaće prisutnim istoričarima umetnosti, etnolozima, istoričarima, kustosima, pi ar i saradnicima u oblasti marketinga da približe teme poput: baštine i komunikacije, kriznom pi-ar-u odnosno komunikaciji pod pritiskom, transformaciji ustanova (kulture) koja je istovremeno transformacija komunikacije i brojnim drugim.

seminar1

Govoreći o ulozi muzeja kao kreatora i nosioca kulturne politike, profesorka Milena Dragićević Šešić je istakla da su upravo aktivne ustanove kulture i osnovni nosioci kulturne politike jedne zemlje (a ne njena ministarstva ili druge izvršne instance)-i to svojom programskom delatnošću odnosno repretoarskim odabirom ukoliko su u pitanju segmenti dramske umetnosti:

Kultura treba da deluje kao autonomno polje, a muzejski radnici i u opšte, delatnici u kulturi, treba da preuzmu odgovornost za kulturni razvoj i kulturnu politiku zemlje koja ima za cilj da definiše vrednosti jednog društva, da neguje politiku sećanja i zaborava; interkulturalnog dijaloga (politika sećanja na nestale manjinske zajednice, u Vojvodini na pr: Dunavske švabe, grko-cincarsku, romsku i dr.), kulturnu diplomatiju – rekla je dr Dragićević Šešić, dajući pozitivan primer iz oblasti tzv. kulturne diplomatije iz pedesetih godina prošlog veka kada je znameniti pisac, sa brojnim funkcijama u oblasti kulture u Jugoslaviji, netom po njenom postratnom trasiranju u “zajednicu svetskih naroda”, organizovao izložbu fresaka, stećaka i vajarskih artefakata (pravoslavno, katoličko i bosansko-hercegovačko nasleđe i baština) u pariskom “Grand Palee”-u, čime je želo da ukaže na diverzitet, versko nasleđe i demokratičnost jedne države za koju se tvrdilo da je izan okvira demokratskih procesa.

seminar3

Doktorant na Sorboni i harvardski gostujući predavač, sa stalnim boravištem u Parizu, Aleksandar Protić je na primerima iz života dva velika srpska i svetska naučnika, Nikole Tesle i Mihajla Pupina pokušao da dočara kako je moguće imati poslanstvo u kulturi svoje zemlje i biti njenim ambasadorom u najpozitivnijem smislu te reči, dočim je upravnica GMS, Tijana Bugarski promišljajući kompleksnu temu o transformaciji ustanove, upravo kroz instituciju koju vodi, rekla:
GMS je 2004. godine započela veliku transformaciju ustanove kroz rekonstrukciju unutrašnjosti zgrade koja je podrazumevala adaptaciju stalnih postavki, izložbenih sala i depoa. Istovremeno, odvijala se promena programske delatnosti kroz uvođenje brojnih novih sadržaja usmerenih ka publici i struci, a sve je to podrazumevalo i promenu komunikacije, kako one eksterne usmerene ka medijima, stručnoj javnosti i publici, tako i interne unutar same ustanove – u osnovnim crtama objasnila je Palkovljević Bugarska.

U okviru drugog dana skupa “Muzeji i komunikacija”, prisutnima i zainteresovanima će se na teme “Muzeja kao biznisa” i “Komunikacije pod pritiskom” (i u muzeju), te “Muzejima i novim medijima” obratiti direktor marketinga Asocijacije muzeja grada Amsterdama, Bjorn Stenvers, ekspertkinja u oblasti marketinga i pi –ar-a u kulturi, gastroheritološkinja, istoričarka umetnosti, Tamara Ognjević i Aleksandra Petrovski, dok je za sredu, u Spomen zbirci Pavla Beljanskog, planirano održavanje okruglog stola koje će za temu imati medijski plasman muzeoloških i galerijskih aktivnosti, gde će se do određenih odgovora u pogledu procesa modernizacijedomaćih muzeja, pokušati doći u razgovoru sa Robertom Čobanom, izdavačem i urednicima iz CPG.

Autor: Teodora Ž. Janković
Foto: GMS