Početna Danas u gradu Svaki četvrti Novosađanin na socijalnoj pomoći, uskoro novo prihvatilište za decu

Svaki četvrti Novosađanin na socijalnoj pomoći, uskoro novo prihvatilište za decu

0

Broj Novosađana koji koriste usluge Centra za socijalni rad povećao se za 1.194 u periodu od godinu dana, to je za pet odsto u 2020. godini.

Porodično-pravnu zaštitu je od ove ustanove u 2020. godini zatražilo 24.533 Novosađana, što je 8,1 odsto ukupnog broja stanovnika Novog Sada.

Broj korisnika nekog vida socijalne podrške sve je veći, a prema procenama Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, oko 25 odsto Novosađana prima neki vid socijalne pomoći.

Kako se navodi u godišnjoj Analizi zdravstvenog stanja stanovništva Novog Sada za 2020. godinu, Centar za socijalni rad je prošle godine izdao oko 10.000 rešenja za socijalnu pomoć, a Crveni krst je obezbedio pomoć za oko 18.570 osoba iz 7.025 porodica.

Precizni podaci o broju korisnika svih vidova socijalne zaštite u Novom Sadu nisu dostupni jer Grad nema jedinstvenu evidenciju ovih podataka, odnosno postoji preklapanje usluga koje dobijaju porodice i pojedinci.

U Sigurnoj dečijoj kući je prošle godine smešteno 49 dece, a pojedina deca su bila smeštena više puta u toku godine. Najčešći razlozi su skitnja/bekstvo, neadekvatna roditeljska briga i nasilje u porodici.

Sigurnoj ženskoj kući se direktno obratila 201 žrtva nasilja u porodici. Savetovanje telefonom tražile su 104 žene, a 29 žrtava se obratilo mejlom. Inače, u Sigurnoj ženskoj kući je prošle godine boravilo ukupno 68 osoba – 32 žene i 36 dece, navodi se u analizi.

U Svratištu za decu je u 2020. godini bilo 366 dece, dok je u Domu u Veterniku prošle godine bilo 488 korisnika. Najčešći uzrast smeštenih u domu u Veterniku je 19 – 34 godine.

Inače, visoka zastupljenost skitnje kod dece problem je koji bi trebalo da targetira nova ustanova socijalne zaštite u Novom Sadu, a koja se uvodi izmenama gradske Odluke o socijalnoj zaštiti.

U sistem socijalne zaštite uvodi se prihvatilište za decu i mlade u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama, a “s obzirom na to da je u gradu u dužem vremenskom periodu izražena potreba za pružanjem odgovarajućih tretmana deci i mladima koji se nalaze u rizičnim situacijama”.

Prihvatilište će se nalaziti na Klisi, u novom objektu u nadležnosti Centra za socijalni rad. Osim smeštaja, u ovom Prihvatilištu će se pružati i podrška porodici kroz edukaciju i savetovanje, a pre nego što se dete vrati u svoju biološku porodicu. Planirano je da stručnjaci rade sa roditeljima dece svih uzrasta.

“Takođe, u prihvatilištu bi se pružale sociozdravstvene usluge i usluge intenzivnog terapijskog tretmana za decu i mlade u kriznim situacijama i sa psihijatrijskim poteškoćama, koje bi se pružale kao integrisane usluge u saradnji sa zdravstvenim ustanovama”, navodi se u izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti.

Da bi ovo Prihvatilište u budućnosti zaživelo, neophodno je zaposliti 15 novih ljudi (rukovodioca, socijalne radnike, defektologe, psihologe, pedagoge, specijalne pedagoge, psihoterapeute, medicinske sestre). Deca i mladi bi u Prihvatilištu mogli da borave u proseku oko pola godine.

Inače, objekat prihvatilišta na Klisi poslednjih godina je (neopravdano) bio u žiži javnosti zbog pobune dela stanovnika Klise, koji nije želeo “problematičnu decu” u svom kvartu. Prvobitno je namena objekta trebalo da bude ustanova za pomoć deci sa poremećajima u ponašanju, potom prihvatilište za decu žrtve trafikinga, ali je konačna odluka da objekat bude na raspolaganju deci i mladima u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama.

Podsećamo, planovi Centra za socijalni rad su i izgradnja i obnova dve ustanove socijalne zaštite u Zmaj Ognjena Vuka.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay