Početna Danas u gradu Svaki četvrti Novosađanin na socijalnoj pomoći, uskoro novo prihvatilište za decu

Svaki četvrti Novosađanin na socijalnoj pomoći, uskoro novo prihvatilište za decu

Broj Novosađana koji koriste usluge Centra za socijalni rad povećao se za 1.194 u periodu od godinu dana, to je za pet odsto u 2020. godini.

Porodično-pravnu zaštitu je od ove ustanove u 2020. godini zatražilo 24.533 Novosađana, što je 8,1 odsto ukupnog broja stanovnika Novog Sada.

Broj korisnika nekog vida socijalne podrške sve je veći, a prema procenama Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, oko 25 odsto Novosađana prima neki vid socijalne pomoći.

Kako se navodi u godišnjoj Analizi zdravstvenog stanja stanovništva Novog Sada za 2020. godinu, Centar za socijalni rad je prošle godine izdao oko 10.000 rešenja za socijalnu pomoć, a Crveni krst je obezbedio pomoć za oko 18.570 osoba iz 7.025 porodica.

Precizni podaci o broju korisnika svih vidova socijalne zaštite u Novom Sadu nisu dostupni jer Grad nema jedinstvenu evidenciju ovih podataka, odnosno postoji preklapanje usluga koje dobijaju porodice i pojedinci.

U Sigurnoj dečijoj kući je prošle godine smešteno 49 dece, a pojedina deca su bila smeštena više puta u toku godine. Najčešći razlozi su skitnja/bekstvo, neadekvatna roditeljska briga i nasilje u porodici.

Sigurnoj ženskoj kući se direktno obratila 201 žrtva nasilja u porodici. Savetovanje telefonom tražile su 104 žene, a 29 žrtava se obratilo mejlom. Inače, u Sigurnoj ženskoj kući je prošle godine boravilo ukupno 68 osoba – 32 žene i 36 dece, navodi se u analizi.

U Svratištu za decu je u 2020. godini bilo 366 dece, dok je u Domu u Veterniku prošle godine bilo 488 korisnika. Najčešći uzrast smeštenih u domu u Veterniku je 19 – 34 godine.

Inače, visoka zastupljenost skitnje kod dece problem je koji bi trebalo da targetira nova ustanova socijalne zaštite u Novom Sadu, a koja se uvodi izmenama gradske Odluke o socijalnoj zaštiti.

U sistem socijalne zaštite uvodi se prihvatilište za decu i mlade u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama, a “s obzirom na to da je u gradu u dužem vremenskom periodu izražena potreba za pružanjem odgovarajućih tretmana deci i mladima koji se nalaze u rizičnim situacijama”.

Prihvatilište će se nalaziti na Klisi, u novom objektu u nadležnosti Centra za socijalni rad. Osim smeštaja, u ovom Prihvatilištu će se pružati i podrška porodici kroz edukaciju i savetovanje, a pre nego što se dete vrati u svoju biološku porodicu. Planirano je da stručnjaci rade sa roditeljima dece svih uzrasta.

“Takođe, u prihvatilištu bi se pružale sociozdravstvene usluge i usluge intenzivnog terapijskog tretmana za decu i mlade u kriznim situacijama i sa psihijatrijskim poteškoćama, koje bi se pružale kao integrisane usluge u saradnji sa zdravstvenim ustanovama”, navodi se u izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti.

Da bi ovo Prihvatilište u budućnosti zaživelo, neophodno je zaposliti 15 novih ljudi (rukovodioca, socijalne radnike, defektologe, psihologe, pedagoge, specijalne pedagoge, psihoterapeute, medicinske sestre). Deca i mladi bi u Prihvatilištu mogli da borave u proseku oko pola godine.

Inače, objekat prihvatilišta na Klisi poslednjih godina je (neopravdano) bio u žiži javnosti zbog pobune dela stanovnika Klise, koji nije želeo “problematičnu decu” u svom kvartu. Prvobitno je namena objekta trebalo da bude ustanova za pomoć deci sa poremećajima u ponašanju, potom prihvatilište za decu žrtve trafikinga, ali je konačna odluka da objekat bude na raspolaganju deci i mladima u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama.

Podsećamo, planovi Centra za socijalni rad su i izgradnja i obnova dve ustanove socijalne zaštite u Zmaj Ognjena Vuka.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay