Početna Aktuelno Pod lupom ugovori Novog Sada i obezbeđenja “Intersec”

Pod lupom ugovori Novog Sada i obezbeđenja “Intersec”

0

Državna revizorska institucija otkrila je nepravilnosti u ugovorima koje je Grad Novi Sad u proteklom periodu sklopio sa firmom za obezbeđenje “Intersec”.

Ova firma je skrenula pažnju javnosti na sebe prilikom nereda na letošnjem protestu zbog usvajanja Generalnog urbanističkog plana Grada Novog Sada. Tada su radnici ovog obezbeđenja klečali na vratu jednog od aktivista.

Ova kompanija je proteklih godina zaključivala niz ugovora sa gradskim upravama, preduzećima čiji je osnivač Novi Sad.

Državna revizorska institucija ukazala je na probleme sa dva tendera u kojima je poslove dobijao “Intersec”. U jednom su postojali diskriminatorski uslovi, a u drugom je “Intersec” prošao i bolje nego što je očekivao.

Diskriminatorni uslovi otkriveni su u nizu tendera novosadskih gradskih uprava, a između ostalog i u tenderu za nabavku usluga obezbeđenja za Gradsku upravu za imovinu i imovinsko-pravne poslove 2020. godine.

Ugovor vredan 41 milion dinara uprava je ugovorila sa “Intersec team”, “Vector security” i “Sparta security”, ali je u konkursnoj dokumentaciji otkriveno da je, kao dodatni uslov u vidu tehničkog kapaciteta, zahtevano da ponuđač poseduje niz kvalifikacija koje nisu bitne za ovaj posao obezbeđenja.

Tako je morao da ima kontrolno-operativni monitoring centar sa mogućnošću daljinskog praćenja sistema video-nadzora, ovlašćeni i licencirani softver za praćenje video nadzora koji podržava planirani sistem “smart” analitičkog nadzora, kao i alarmni sistem, sa 24-časovnim dežurstvima i najmanje 10 zaposlenih sa licencama, odnosno sertifikatima o obuci za korišćenje softvera.

Na pitanje DRI zbog čega su postavljeni ovi dodatni uslovi, nadležni u upravi su rekli da je posedovanje kontrolno-operativnog monitoring centra obavezan element koji svaka firma koja se bavi poslovima obezbeđenja mora da poseduje, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, odnosno nephodno je postojanje istog za dobijanje licence za obavljanje poslova.

Ali kako DRI ističe, Zakon o privatnom obezbeđenju propisuje da se licence mogu izdati pravnom licu koji ispunjava opšte uslove, odnosno koji imaju sopstveni ili ugovoreni kontrolni centar ako pružaju usluge fizičko-tehničke zaštite, ugovoreni transport i prenos novca.

Iako posedovanje monitoring centra jeste dodatni uslov koji je u logičkoj vezi sa ovom nabavkom, diskriminatoran je uslov da ponuđači budu osposobljeni da upravljaju baš određenim softverom koji Grad Novi Sad koristi – jer modelom ugovora nije ni predviđeno daljinsko praćenje sistema video-nadzora, navela je Državna revizorska institucija.

Uvidom u fakture, revizor je zaključio da nije ni sprovedeno daljinsko praćenje sistema video-nadzora, već samo fizičko obezbeđenje ugovorenih objekata, što znači da su dodatni uslovi postavljeni diskriminatorno i potpuno bespotrebno.

Dobili više para od službe

Služba za zajedničke poslove je u tenderu za fizičko obezbeđenje objekata odredila vrednost posla u iznosu od 24 miliona dinara bez PDV.

Iako su se na tender javile dve firme sa svojim ponudama – “Dobergard” (ponudio 15,3 miliona) i “Intersec team” (ponudio 18,5 miliona), Služba je najpre prihvatila skuplju ponudu “Interseca”, a potom ugovor zaključila na iznos koji je prvobitno procenila – 24 miliona dinara bez PDV, umesto na iznos koji je firma ponudila za svoje usluge.

Osim što je posao dodelila ovoj firmi po ceni koja je značajno viša od konkurencije, a potom ugovorila po još višoj ceni, Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada nije objavila nikakvo obaveštenje o zaključenom ugovoru na javnom mestu.

Izvor: 021.rs/Gorica Nikolin
Foto: Pixabay