Početna Aktuelno SRBATOM: Bez dokaza o povećanju nivoa radioaktivnosti u Ukrajini posle uništenja skladišta...

SRBATOM: Bez dokaza o povećanju nivoa radioaktivnosti u Ukrajini posle uništenja skladišta municije

0

Povodom informacija koje se šire društvenim mrežama i izazivaju zabrinutost stanovništva da je prilikom uništavanja skladišta municije u Hmeljnickom u Ukrajini došlo do oslobađanja radioaktivnih materija u životnu sredinu obaveštavaju se građani da Direktorat nema zvaničnu potvrdu ovih informacija.

Aktuelne izmerene vrednosti nivoa zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i Ukrajinu dostupne na evropskoj platformi za razmenu radioloških podataka EURDEP i platformi Međunarodne agencije za atomsku energiju IRMIS za sada ne potvrđuju ispuštanje radioaktivnih materija u životnu sredinu niti ukazuju na potrebu sprovođenja mera zaštite od jonizujućeg zračenja.

Takođe, napominjem da se u ovom trenutku u sedištu Međunarodne agencije za atomsku energiju, u Beču, nalaze predstavnici Direktorata sa mnom na čelu i da trenutno prisustvujemo redovnom međunarodnom sastanku, te sa sigurnošću vam mogu reći da ovde nema informacija o navodnom povećanju nivoa radioaktivnosti u Ukrajini.

Direktorat nastavlja da redovno prati nivo radioaktivnosti na teritoriji Evrope preko međunarodnih platformi za razmenu radioloških podataka. O svim odstupanjima vrednosti nivoa radioaktivnog zračenja koji bi mogli da imaju uticaj na stanovništvo i životnu sredinu Direktorat će blagovremeno obavestiti javnost.

Autor: Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije
Foto: Ilustracija/Pixabay