Početna Crna hronika Borovici i funkcionerima bivše Razvojne banke Vojvodine ukupno 12 i po godina...

Borovici i funkcionerima bivše Razvojne banke Vojvodine ukupno 12 i po godina zatvora

0

Specijalni sud u Beogradu izrekao je juče presudu kojom je biznismena Dušana Borovicu i biviše funkcionere Razvojne banke Vojvodine, Biljanu Jovanović, Gorana Kostića i Slobodana Bajina, osudio po optužbama za krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica u vezi s pojedinim kreditima odobrenim firmama u Borovičinom poslovnom sistemu.

Specijalni sud u Beogradu osudio je na tri i po godine zatvora nekadašnju predsednicu Izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine Biljanu Jovanović, a njene saradnike Gorana Kostića i Slobodana Bajina na dve i dve i po godine zatvora.

Sud je saopštio da je svojom prvostepenom presudom osudio Dušana Borovicu na četiri godine i po godine zatvora, a njegova preduzeća treba da na ime imovinske koristi pribavljene krivičnim delom plate solidarno u korist budžeta više d 2,5 milijarde dinara.

Na ovu presudu i tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbe Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od prijema pisane presude.

Sud je takođe obavezao privredna društva „Borovica transport“ d.o.o. Ruma, „Borovica transport – put“ d.o.o. Ruma, „Panonija putevi“ d.o.o. Ruma, „Sremski putevi“ d.o.o. Ruma, „Putevi“ a.d. Sremska Mitrovica, „Vojvodina put-Zrenjani“ a.d. Zrenjanin, „Hidrogradevinar“ a.d. Sremska Mitrovica, „Dunav grupa agregati“ d.o.o. Novi Sad, i „Napredak“ a.d. Apatin da na ime imovinske koristi pribavljene krivičnim delom plate solidarno u korist budžeta Republike Srbije 2.518.524.375,00 dinara, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Sud je kao oštećenu u ovom postupku Autonomnu Pokrajinu Vojvodina uputio na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva.

Takođe, svi osuđeni su obavezani da naknade troškove krivičnog postupka, o čijoj visini će sud naknadno odlučiti posebnim rešenjem kao i da plate troškove sudskog paušala u iznosu od po 50.000 dinara, u roku od 15 dana, od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Optužnica tereti bivše službenike Razvojne banke Vovodine za „sporne“ okolnosti pod kojima je u periodu od jula 2010, do oktobra 2012. godine, odobreno više kredita i bankarskih garancija firmama u poslovnom sistemu „Borovica“ jer „nisu obezbeđena adekvatnim sredstvima vraćanja“.

Izvor: novisad.com
Foto: Pixabay