Početna Crna hronika POKUŠAJ SAMOUBISTVA: Pucao u sebe pred partnerkom

POKUŠAJ SAMOUBISTVA: Pucao u sebe pred partnerkom

0

Pe­tar A. (55) pu­cao je se­bi u gru­di u Ostro­vu na Du­na­vu kod Sre­m­skih Kar­lo­va­ca.

On je to ura­dio pred emo­ti­v­nom par­t­ne­r­kom Ivanom. U. (44) i sa te­škim po­vre­da­ma pre­ba­čen je u bo­l­ni­cu u No­vom Sa­du. Njegova partnerka re­kla je da je Pe­tar ispa­lio me­tak iz pu­ške u se­be i da je po­ku­šao sa­mou­bi­stvo. Ona je obja­sni­la da je po­ku­ša­la da ga odvra­ti od te na­me­re, ali da je on ipak pu­cao.

Pe­tar je da­vao zna­ke ži­vo­ta i ča­m­cem je pre­ve­zen na oba­lu, a za­tim u KC Vo­j­vo­di­na, s ra­nom na le­voj stra­ni gru­di – ka­že izvor iz istra­ge. Pe­tar je ra­zve­den i iz pr­vog bra­ka ima de­te.

Saznaje se da je Ivana Petrova vanbračna žena. Kako saznajemo od poznanika on je zimi često dolazio na Dunav kod Sremskih Karlovaca.

Oko 15 časova i 15 minuta u UC KCV dovezeno je kolima Hitne pomoći NN lice (muškarac) sa znacima hemoragijskog šoka sa teškim telesnim povredama u vidu prostrelne povrede grudnog koša. Nakon sprovedenih urgentnih reanimacionih mera pacijent je urgentno operisan. Postoperativno je u teškom opštem stanju smešten na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju UC KCV gde se sprovode dalje intenzivne mere lečenja, saopšteno je iz PR službe KCV.

Izvor: Kurir
Foto: Pixabay